Predikant en kerkverband

De classis waar je deel vanuit maakt is niet erg actief. De vergaderingen zijn formeel en functioneel, maar je hebt het idee dat er weinig verbondenheid bestaat tussen de classiskerken in de regio. Liever zou je wat meer met lokale kerken samenwerken, overleggen en kijken wat jullie samen kunnen betekenen in de buurt. Helaas merk je dat je hiervoor vanuit je gemeente weinig steun ontvangt. Men vindt het beter dat je investeert in contacten met kerken en predikanten uit de classis. Je hebt al voorgesteld om tweewekelijks een preekvoorbereidingsmiddag te organiseren, het kan best bij jou thuis. Helaas proef je hiervoor weinig animo.

Tijdens de tweedaagse cursusmodule Predikant en kerkverband ga je samen met docenten dieper in op vragen die raken aan lokaal kerkzijn en het kerkverband. In de ochtenden wordt aandacht besteed aan ecclesiologische en kerkrechtelijke aspecten, in de middag gaan we onder leiding van adviseurs Ruurd Kooistra en Corinne Starreveld (Steunpunt KerkenWerk) aan de slag met de thematiek. Het ochtendprogramma wordt afwisselend ingevuld door Hans Schaeffer en Leon van der Broeke, de middagen worden verzorgd door een gastdocent. Emeritus-predikant Henk Messelink zal tijdens de dagen aanwezig zijn en  desgewenst met jullie oplopen.

Positie en transparantie van de predikant 

(7 mei 2021, dag 1 module Predikant en kerkverband, dag 7 volledige nascholingstrack)

Tijdens deze trainingsdag staat je positie als predikant en je rechtspositie centraal in relatie tot andere spelers in het kerkelijke veld. Wat behoort wel en niet tot je bevoegdheden, welke rol kun je je wel (laten) aanmeten en welke niet? Hoe (weinig) transparant ben je over gewerkte uren dan wel vrije tijd en vakanties? De trainingsdag gaat ook over je positie als bewoner van de huis van de gemeente: de pastorie. We kijken naar zowel het (kerk)juridische en ecclesiologische kader en ook naar de ethische aspecten van je positie als predikant: integriteit.

In het ochtendprogramma richt Ruurd Kooistra, directeur Steunpunt Kerkenwerk (SKW) zich op de rol van de kerkenraad als bestuursorgaan; beleid, beheer en uitvoeringsprocessen.

 

Je periode als predikant is gestart na een proces van beroepen. Het beroepen van een predikant lijkt op de voorbereiding van een belangrijke wedstrijd. De wedstrijd start met de predikant op de middenstip. Zowel bij de start als na een eerste periode in je gemeente kijkt iedereen gespannen toe, ieder met eigen verwachtingen en in een andere rol.

 

Na een korte interactie hoe het met jou als cursist is, gaat Ruurd met de cursisten aan het werk over verwachtingsmanagement in kerkenraden en gemeenten en over begeleidingscommissies. Daarbij gaat het onder meer over vragen als:

 

 • welke actoren zijn er in de gemeente; en vooral ook “welke verantwoordelijkheden hebben die actoren (of denken ze te hebben)”; dit wordt uitgewerkt met het model Dynamisch Verbinden (Initiator/Actor/Ondersteuner) en gekoppeld aan het model Begeleidingscommissies.
 • hoe verhouden deze actoren zich tot jou als predikant?
 • waar zitten de bestuurlijke en de pastorale krachten in de gemeente. Hoe onderscheid je die om leiderschap zuiver in te kunnen vullen; “dienstbaar leiderschap”;
 • waarom is het zo belangrijk om zelf alert en pro-actief te blijven en vooral, hoe pak je dat aan?

 

Na de lunch gaat Leon van den Broeke met het thema verder door een omgekeerd perspectief te belichten: een vraaggesprek met een voorzitter en/of een scriba van een kerkenraad waarover zij zich van te voren op hebben kunnen voorbereiden. Vanuit dit perspectief, ingebrachte casuïstiek en interactie vanuit de cursisten belicht Leon van den Broeke vervolgens de thematiek vanuit het kerkrecht en trekken we aan het einde van de cursusdag enkele roden draden.

 

Leerdoelen

De cursist heeft aan het einde van de cursus meer:

 • kennis van de eigen (rechts)positie in kerk(verband);
 • tools in handen om complexe problemen te analyseren en evalueren
 • inzicht in de relatie tussen het geestelijke leven van de kerk en de vermogensrechtelijke aangelegenheden

 

Voorbereiding

De cursist maakt voorafgaand aan deze dag een korte analyse (max 1 a4) met o.a. antwoorden op de vragen:

 • Hoe ziet de kerkelijke organisatie er uit binnen je huidige gemeente? Achter deze link (https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/organisatie-en-beheer/organisatievormen/) tref je diverse kerkelijke organisatiemodellen aan. Welk organigram of welke indeling past het best bij jouw gemeente?
 • Hoe (en hoe vaak) communiceer jij (of iemand in overleg met jou) over je rol en taken als predikant? En met wie communiceer je hierover?
 • Hoe word je begeleid?
 • Welke actoren geven je energie en welke kosten je energie? En kun je voor jezelf achterhalen waar dat aan ligt?

Steunpunt Kerkenwerk  is een vereniging vanuit GKv en NGK gemeenten en ondersteunt hen op het gebied van financiën, beheer en kerkelijk personeelsbeleid. Ruurd Kooistra is senior adviseur Begeleiding Kerkenwerk en ondersteunt gemeenten in hun rol als werkgever. Met name op het gebied van materiële zaken, vragen rondom pastorie en vergoedingen of maatwerktrajecten als losmaking of ontheffing. Ook nam hij deel aan de werkgroep BIRD, beweging in rechtspositie predikantszaken. Zijn achtergrond is bedrijfskunde.

Lokaal en bovenlokaal

10 september 2021, dag 2 module Predikant en kerkverband, dag 8 volledige nascholingstrack)

Tijdens deze trainingsdag verschuift de focus naar de relatie van de lokale gemeente met het kerkverband. Je hebt je handen vol aan de lokale gemeente en hebt weinig energie voor wat je ervaart als het instituut kerk. Of je vindt het juist heerlijk om even weg te zijn uit de lokale gemeente en geografisch overstijgend met Gods kerk bezig te mogen zijn. Wat zijn de bevoegdheden van de classis en de generale synode? Wat is je rol als kerkvisitator of deputaat? (– en wat niet!).

Ook komt de samenwerking met andere kerken in je dorp, stad(swijk) en regio aan bod ten behoeve van Gods wereld om ons heen. Het gaat dus ook om de relevantie van kerkpraktijken in de plaats waar je woont en werkt.

Tijdens deze dag gaan we in gesprek met René de Reuver. Als scriba van de PKN weet hij als geen ander hoe de vragen van lokale kerken en een landelijk verband bij elkaar komen. Wat zijn de uitdagingen en kansen? Waarom is het belangrijk om onderdeel te zijn van een landelijk verband? En: Waar liggen de kansen en uitdagingen voor een lokale gemeente?

Aanmelden

Ben je predikant en val je nog niet onder de synoderegeling van 2017 maar wil je wel graag bij (een deel van) de studiedagen zijn?
Het volgen van twee opeenvolgende studiedagen is mogelijk.
Kosten per blok = €475,- Leiderschap: Najaar 2021; Kerk=werk?: voorjaar 2022; Bestuur en conflictsituaties: najaar 2022; Positie predikant en kerk(verband): voorjaar 2023. Wanneer je je aanmeldt voor het volledige traject ontvang je aan het einde een kortingscode van €150,- op een volgende cursus.
In overleg kan ook in drie termijnen betaald worden, omdat het traject in drie kalenderjaren valt.