Samen bouwen aan de kern van de kerk

Basistraining – Via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw

De combinatie van gemeenteopbouw en geloofsopbouw heeft in de visie van Leven uit de Bron een vitaliserende invloed op het kerkelijk leven en beleid. De kern van het gemeentezijn bestaat uit drie dimensies:

De beoefening van deze kern door de gemeente en de rol die predikant en kerkenraad daarin spelen staan centraal in de trainingen van Leven uit de Bron. Door hantering van de CBA-methode – Communicatie, Bezinning en Activiteiten – wordt een interactief proces van ervarend leren bevorderd. De ontwikkeling van een attitude waarin de drievoudige kern van gemeentezijn en de CBA-methode is eigen gemaakt is daarbij essentieel voor een geloofwaardige en aantrekkelijke beoefening van geleerde vaardigheden.

Tussen twee trainingsdagen in dient het voorbereide deel met de eigen kerkenraad te worden verwerkt. Indien de kerkenraad niet (actief) participeert, is het mogelijk als ‘verkenner’ aan de cursus deel te nemen. De cursus kan worden afgerond met het schrijven van een beknopt opbouwplan dat toepasbaar is in de eigen gemeente.

De training wordt voor de zevende keer georganiseerd voor predikanten en kerkelijk werkers (deelname door een kerkenraadslid is mogelijk en aan te bevelen) en is erkend door de afdelingen voor Permanente Educatie van PKN, NGK en GKV.

De trainers

Drs. Jelle de Kok is predikant-toeruster van het Evangelisch Werkverband. Hij werkt zelf al meer dan 15 jaar met de methode en visie van geloofsopbouw via gemeentopbouw volgens Leven uit de Bron en heeft andere gemeenten erin begeleid. Hij geeft tevens regelmatig de training “Vruchtbaar omgaan met verschillen en geschillen”. Lees hier een uitgebreid interview met Jelle de Kok.

Drs. Hugo Bos is predikant van de Gereformeerde kerk te Den Helder en is gecertificeerd consulent gemeenteopbouw Leven uit de Bron. Hij heeft ruime ervaring met de implementatie ervan in zowel de eigen als in andere gemeenten. Eerder was Hugo Bos docent aan een middelbare theologische opleiding in Indonesië.

Belangstelling?

Wij raden het aan om voor aanmelding contact op te nemen met Jelle de Kok (06-25524481) of Hugo Bos (0223-694424) over uw wensen en verwachtingen ten aanzien van de training.

Verplichte literatuur

  • Marius Noorloos, Leven uit de Bron. Via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw (Kok 2014)
  • Marius Noorloos, Groeien bij de Bron. Kansen voor het christelijk en kerkelijk leven (Kok 2016)
  • Sake Stoppels, Voor de verandering. Werken aan vernieuwing in gemeente en parochie (Boekencentrum 2009)
  • Jelle de Kok, Drinken uit de Bron. Handreikingen voor het geloofsgesprek, om via geloofsopbouw te komen tot gemeenteopbouw (Kok 2015)

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor predikanten en kerkenraadsleden. Deelname door predikant én een kerkenraadslid is aan te bevelen.

Certificering

De cursist ontvangt een certificaat als bewijs van deelname wanneer ten minste 5 van de 6 collegedagen zijn bijgewoond en alle (voorbereidende) opdrachten zijn uitgevoerd. Omvang: 3,5 EC (36 uur cursus; 20 uur persoonlijke voorbereiding; 42 uur verwerking met kerkenraad; de studiebelasting voor een ‘verkenner’ bedraagt 56 uur, 2 EC)

Praktijkvoorbeelden

Hier vindt u enkele voorbeelden van toepassing van Leven uit de Bron in de praktijk (PKN, CGK en NGK).

Deze cursus wordt u aanbevolen door:

Prof. dr. Hans Schaeffer, hoogleraar praktische theologie TU Kampen:

“De training van Noorloos heeft zich bewezen als een waardevol instrument voor de ontwikkeling van geestelijk leidinggeven door de kerkenraad”

Theo van Leeuwen en Sake Stoppels in Handelingen:

In het themanummer ‘Tussen bevlogenheid en burn-out’ van Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap (2015/1) wordt de benadering van Marius Noorloos en Leven uit de Bron – gemeenteopbouw via geloofsopbouw – door Theo van Leeuwen en Sake Stoppels positief vermeld als middel voor kerkenraden en parochiebesturen om te komen tot een ‘gezamenlijke verdieping van hun spiritualiteit die ook de ‘zakelijke’ kanten van hun werk fundamenteel kleurt’. Een citaat: ‘We noemen in dit verband het boek Leven uit de Bron van Marius Noorloos dat al aan de achtste druk toe is. Zijn grondstelling is dat gemeenteopbouw enkel mogelijk is langs de weg van gedeelde geloofsopbouw. Bij hem is  de zoektocht naar een diepere spiritualiteit nadrukkelijk een gezamenlijk proces (Noorloos 2014). Zonder gedeelde spiritualiteit vaart binnen de kerk geen leidinggevend orgaan wel, zo stelt hij. Noorloos doet het vooral goed in meer evangelisch-confessionele kringen, maar zijn methode is zeker ook een uitdaging aan andere ‘dwarslagen’ binnen de kerken.’ (p. 60).