Ben jij predikant, jeugdwerker of kerkelijk werker en werk je met Samen Jong in jouw gemeente? En ben je op zoek naar toerusting en een platform om ideeën uit te wisselen? Meld je dan aan voor de professionele leer-werkgemeenschap (PLG) Samen Jong.

Startbijeenkomst: 5 juni 2023
Vervolgbijeenkomsten (4 dagen): Najaar 2023 en voorjaar 2024
De bijeenkomsten zijn waarschijnlijk op maandagen tussen 10.00 en 16.00 uur.

Tijdens deze leerwerkbijeenkomsten word je gevoed met kennis en ideeën uit het internationale jeugdwerk- en gemeenteopbouwonderzoek en ga je samen aan de slag met vragen en inzichten uit je eigen praktijk en die van je medecursisten. Wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe kun je ervoor zorgen dat de kernwaarden uit Samen Jong duurzaam in jouw gemeente landen?

In deze PLG ontvang je niet alleen veel, maar geef je ook input waarmee we van elkaar leren. En zo samen te ontdekken wat vruchtbaar is voor het gemeenteopbouwwerk, met een specifieke focus op jongeren, in kerken vandaag de dag. Die kennis willen we weer doorgeven aan anderen die met Samen Jong gaan werken.

DE 6 KERNWAARDEN VAN SAMEN JONG:

1.  Prioriteit geven aan jongeren
2. De boodschap van Jezus serieus nemen
3. Hart hebben voor jongeren
4. Verantwoordelijkheid geven
5. Warme gemeenschap zijn
6. Beste buren zijn

Een professionele leergemeenschap?

Praktijk: Met de werkgroep in je gemeente zet je een aantal veranderingen in gang waardoor de cultuur in je gemeente meer Samen Jong wordt. Tijdens een deel van dit proces lopen we als leergemeenschap samen op en delen ervaringen en interventies met elkaar.

Kennis: Je vergroot je kennis over zowel thema’s m.b.t. jonge generaties in de kerk als m.b.t. het begeleiden van veranderingsprocessen in de gemeente.
Je doet dit d.m.v. input die je krijgt in colleges, door het lezen van relevante literatuur en door het samen analyseren van ervaringen die je opdoet in je eigen gemeente en die andere deelnemers opdoen in hun gemeentes.

Professionalisering: Je ontwikkelt een (meer) onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden.  Je doet dit door de acties die je uitvoert in de praktijk te onderbouwen vanuit theorie, door te reflecteren op deze acties en hun effecten in een logboek en te reflecteren op je handelen in intervisiebijeenkomsten tijdens de contactdagen.
Je levert een bijdrage aan de praktijk van het werkveld door de ervaringen die je opdoet in jouw gemeente te verbinden met de ervaringen van collega’s in andere gemeentes en daaruit gezamenlijk lessen te trekken.

Programma en docenten:

De leergemeenschap is een project van Missie-Nederland, de CHE-Theologie (onderzoek), Theologische Universiteit Kampen|Utrecht (Pepredikanten.nl), Kerkpunt, HGJB en CGJO.

Meer informatie over de docenten en programma volgt in de komende tijd.
Heb je interesse om mee te doen en/of wil je meedenken over de vorm en inhoud van deze PLG? Doe dan mee met de Teams-bijeenkomst over deze leergemeenschap op maandag 17 april 15.30-16.30 uur of dinsdag 18 april 09.00 – 10.00 uur, aanmelden bij smevdheijden@che.nl. Kun je dan niet, laat dan via dit mailadres weten dat je interesse hebt.