Ben jij predikant, jeugdwerker of kerkelijk werker en werk je met Samen Jong in jouw gemeente? En ben je op zoek naar toerusting en een platform om ideeën uit te wisselen? Meld je dan aan voor de professionele leer-werkgemeenschap (PLG) Samen Jong.

Startbijeenkomst: Mei 2023
Vervolgbijeenkomsten (4 dagen): Najaar 2023 en voorjaar 2024
De bijeenkomsten zijn waarschijnlijk op maandagen tussen 10.00 en 16.00 uur.

Tijdens deze leerwerkbijeenkomsten word je gevoed met kennis en ideeën uit het internationale jeugdwerk- en gemeenteopbouwonderzoek en ga je samen aan de slag met vragen en inzichten uit je eigen praktijk en die van je medecursisten. Wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe kun je ervoor zorgen dat de kernwaarden uit Samen Jong duurzaam in jouw gemeente landen?

In deze PLG ontvang je niet alleen veel, maar geef je ook input waarmee we van elkaar leren. En zo samen te ontdekken wat vruchtbaar is voor het gemeenteopbouwwerk, met een specifieke focus op jongeren, in kerken vandaag de dag. Die kennis willen we weer doorgeven aan anderen die met Samen Jong gaan werken.

DE 6 KERNWAARDEN VAN SAMEN JONG:

1.  Prioriteit geven aan jongeren
2. De boodschap van Jezus serieus nemen
3. Hart hebben voor jongeren
4. Verantwoordelijkheid geven
5. Warme gemeenschap zijn
6. Beste buren zijn

 

Programma en docenten:

De leergemeenschap is een project van Missie-Nederland, de CHE-Theologie (onderzoek), Theologische Universiteit Kampen|Utrecht (Pepredikanten.nl), Kerkpunt en CGJO.

Meer informatie over de docenten en thema’s volgt in de komende tijd.
Wil je meedenken over de vorm en inhoud van deze PLG?
Laat dan hier je reactie achter.

PLG Samen Jong