Ben jij predikant, jeugdwerker of kerkelijk werker en werk je met Samen Jong in jouw gemeente? En ben je op zoek naar toerusting en een platform om ideeën uit te wisselen? Meld je dan aan voor de professionele leer-werkgemeenschap (PLG) Samen Jong editie 2024-2025.

In de Professionele Leergemeenschap Samen Jong is plaats voor vier nieuwe deelnemers die al bezig zijn met het Samen Jong proces in hun eigen gemeente.

In de leergemeenschap deel je verhalen uit je eigen praktijk m.b.t. de implementatie van de kernwaarden van Samen Jong in je gemeente. Met elkaar analyseer je deze verhalen en kom je op basis hiervan tot nieuwe acties om het proces te versterken. Je leert dit te doen volgens de methode waarderend onderzoek en gemeenteopbouw. Daarnaast krijg je ondersteunende theoretische input.

De resultaten van de leergemeenschap worden in de vorm van een boek, podcasts en mogelijk andere media met het werkveld gedeeld, hieraan lever je een bijdrage.
De leergemeenschap vindt plaats op vier contactdagen verspreid door het seizoen 2024-2025 op verschillende locaties. Deelnemers werken als predikant, kerkelijk werker/jeugdwerker in een gemeente.

Om in te kunnen stappen in deze bestaande leergemeenschap is het noodzakelijk dat je najaar ’24 al ca. een jaar bezig bent geweest met het implementeren van Samen Jong in je eigen gemeente.

DE 6 KERNWAARDEN VAN SAMEN JONG:

1.  Prioriteit geven aan jongeren
2. De boodschap van Jezus serieus nemen
3. Hart hebben voor jongeren
4. Verantwoordelijkheid geven
5. Warme gemeenschap zijn
6. Beste buren zijn

Een professionele leergemeenschap?

Praktijk: Met de werkgroep in je gemeente zet je een aantal veranderingen in gang waardoor de cultuur in je gemeente meer Samen Jong wordt. Tijdens een deel van dit proces lopen we als leergemeenschap samen op en delen ervaringen en interventies met elkaar.

Kennis: Je vergroot je kennis over zowel thema’s m.b.t. jonge generaties in de kerk als m.b.t. het begeleiden van veranderingsprocessen in de gemeente.
Je doet dit d.m.v. input die je krijgt in colleges, door het lezen van relevante literatuur en door het samen analyseren van ervaringen die je opdoet in je eigen gemeente en die andere deelnemers opdoen in hun gemeentes.

Professionalisering: Je ontwikkelt een (meer) onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden.  Je doet dit door de acties die je uitvoert in de praktijk te onderbouwen vanuit theorie, door te reflecteren op deze acties en hun effecten in een logboek en te reflecteren op je handelen in intervisiebijeenkomsten tijdens de contactdagen.
Je levert een bijdrage aan de praktijk van het werkveld door de ervaringen die je opdoet in jouw gemeente te verbinden met de ervaringen van collega’s in andere gemeentes en daaruit gezamenlijk lessen te trekken.

Programma en docenten:

De leergemeenschap is een project van Missie-Nederland, de CHE-Theologie (onderzoek), Theologische Universiteit Utrecht, KerkPunt en Unie ABC.

Betrokken docenten en coördinatoren:

  • Sabine van der Heijden (CHE)
  • Ronald van den Oever (Unie-ABC)
  • Geranne Tamminga (TUU)
  • Arjen Uil (KerkPunt)