Hoe komt het dat mijn agenda toch steeds weer dichtslibt? En mijn hoofd op den duur ook … Waarom tonen gemeenteleden niet meer initiatief? Welk effect heeft mijn houding op mijn gemeenteleden? Hoe kan ik leidinggeven vanuit wie ik ben?

Herken je deze vragen in je werk als predikant of kerkelijk werker? Maak de keuze om de Intervisietrack The Undefended Leader te volgen. Je bent een halfjaar lang onderweg met elkaar. Steeds weer word je opgefrist om als Undefended Leader in de wereld te staan. Een rijk palet aan vormen van leren (onderwijs, leren van elkaar, buddy’s, leergesprek, literatuurstudie) zorgt voor ruimte om in beweging te komen in je persoonlijke proces als leider in de praktijk van alledag. Daarbij zijn de intervisie-elementen een meerwaarde om te leren van elkaar.

Simon Walker ontwikkelde de benadering van The Undefended Leader binnen de theologische opleiding van predikanten aan Wycliffe Hall, Oxford University. In zijn trilogie The Undefended Leader (2011) legt Walker uit dat je in het ‘verdedigend’ zijn als leider ten diepste je eigen ego verdedigt. De intervisietrack richt zich op vrijheid om jezelf te zijn in interactie met je omgeving en om bewegelijk te kunnen zijn met diverse houdingen in verschillende situaties. Hierbij speelt de kracht van zwakheid een wezenlijke rol. Onder andere in de kerk, waar het ongemak wordt gevoeld over ‘de sterke leider’, is deze benadering vruchtbaar gebleken.

 

Wat levert de track je op?

 • Gezamenlijke leerervaringen opdoen in leiderschap, elkaar leren kennen en groeien in visie voor leiderschap.
 • Bewustwording van hoe jij leiding geeft vanuit wie je bent en de invloed die dit heeft op degenen die jij leidt.
 • Meer vrijheid om jezelf te zijn, moedig en nederig, waardoor je leiderschap verder tot bloei komt.
 • Bewegelijkheid als leider om in te spelen op veranderende situaties, waardoor er beweging ontstaat bij mensen aan wie je leiding geeft.

Kenmerken van het leren

 • Vier leerdagen van 12.00 tot 17.00 uur (start: met gezamenlijke lunch), verspreid over zes maanden. Plus een individueel leergesprek met je begeleider tussen leerdag twee en drie.
 • Een intervisietrack met ondersteuning van een digitale leeromgeving voor het opvolgen van leerdoelen, feedback, delen van opdrachten en materialen en een Message Wall voor social learning.
 • Elke middag omvat een kennisdeel, een leerervaring vanuit de praktijksituatie en het verwoorden van een leeractiviteit (Wat is jouw ‘moment van de waarheid’ de komende periode?).
 • Met je buddy maak je afspraken om in de praktijk te gaan oefenen en je bent elkaar daarbij tot steun.

Onderdelen van de intervisietrack

Dag 1 – 27 oktober 2023

 • Introductie The Undefended Leader en Human Ecology
 • Kennisdeel: leiderschapsego’s (vorming als persoon)
 • Oefening ‘zelfgeografie’ en verwerking
 • Leerdoel en ‘moment van de waarheid’ bepalen

Dag 2 – 24 november 2023

 • Terugkijken op leerdoel en ‘moment van de waarheid’
 • Kennisdeel: leiderschapskwadrant (vrijheid en bewegelijkheid)
 • Oefenen met leiderschapskwadrant (ervaringsleren met praktijksituaties)
 • Leerdoel en ‘moment van de waarheid’ bepalen

–> Individueel coachgesprek met de begeleider

Dag 3 en 4 – 26 januari en 29 maart 2024

 • Terugkijken op leerdoel en ‘moment van de waarheid’
 • Kennisdeel en verwerking: geheimenissen* van The Undefended Leader
 • Oefenen met leiderschapskwadrant (ervaringsleren met praktijksituaties)
 • Leerdoel en ‘moment van de waarheid’ bepalen

* Geheimenissen van de Undefended Leader, keuze uit 5 ‘geheimenissen’:

 1. De vrijheid om te falen
 2. De vrijheid om te geven
 3. Leiding geven als een kind
 4. De vorming van moreel gezag
 5. Undefended doelen stellen

Begeleiders

Oeds Blok. Opgeleid als theoloog, gediplomeerd coach, ervaring als leider, pionier en docent en/of Liesbeth van Tongeren. Opgeleid in Human Resource Management, Opleidingskunde en Managementwetenschappen, ervaring als manager, projectleider, organisatieadviseur, trainer en coach.

Gecertificeerde begeleiders The Undefended Leader onder licentie en supervisie van Simon Walker en Martin Howe, Mind.World Ltd in Engeland.

Gewenste vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Enige kennis en ervaring met leidinggeven is wenselijk.

Investering

€ 1.195,00 per persoon – inclusief leergesprek; begeleiding door middel van een digitale leeromgeving; materiaal; lunch/catering tijdens de vier leerdagen. De tijdsinvestering bedraagt circa 56 uur (2 EC) studiebelasting.

Certificering

Bij voldoende beoordeling van je participatie ontvang je na afloop een certificaat van 2 EC.

Visie

Wat is kenmerkend voor een ‘undefended leader’? Simon Walker vat de kern zo samen:

‘Niet verdedigend zijn als leider is vrij genoeg zijn om helemaal beschikbaar te zijn in de situatie waarin je bent, zonder compromis door angsten, twijfels of de noodzaak van zelfbehoud.’

Zelfbehoud

In zijn boek The Undefended Leader legt Walker uit dat je in het ‘verdedigend’ zijn als leider ten diepste je eigen ego aan het verdedigen bent. Hij verwoordt dat je vaak onbewust filtert wat je wel of niet aan mensen laat zien, om zo een beeld neer te zetten van jezelf. De logica van ons gedrag is dat we voor ons eigen zelfbehoud doen wat het meest veilig voelt in een vaak onveilige wereld.

Het geheim van Undefended Leadership heeft te maken met de vraag: wat is je bron van erkenning? Door je angst onder ogen te zien en aandacht te hebben voor je bron van erkenning, komt er ruimte om beschikbaar te zijn als leider en houdingen uit te proberen die in eerste instantie minder veilig voelen. Zoals een deelnemer verwoordde: ‘De vrijheid lonkt.’

Leiding geven vanuit wie je bent

The Undefended Leader gaat over je vorming als persoon en welke invloed dit heeft op hoe je leiding geeft. Voortbouwend op onder andere de hechtingstheorie van de Britse psychiater Bowlby onderscheidt Walker vier leiderschaps-ego’s gevisualiseerd met behulp van landschappen (ecologie).

Het werken met de landschappen met de inzet van verbeeldingskracht blijkt zeer effectief in bewustwording van omgaan met je grenzen en de interactie met anderen.

Bewegelijkheid in houdingen

De trilogie laat verder zien hoe kracht (power) wordt gebruikt in leiderschap. Vanuit The Undefended Leader propageren we niet één stijl van leiderschap, maar bieden we een model met diverse houdingen. Het geeft je als leider inzicht om te kunnen bewegen in je keuze tussen de verschillende houdingen in verschillende situaties.

Verrassend in het model is dat van elke houding zichtbaar wordt welke andere houding het spiegeleffect ervan is. Zo leer je te zien wat het effect van jouw houding is in de interactie met de omgeving (ecologie). Een van de variabelen in de houdingen is de keuze tussen ‘sterke kracht’ en ‘zwakke kracht’. Walker toont aan dat het gebruiken van zwakke of subtiele kracht (bijvoorbeeld bewust niets doen) effectief en krachtig kan zijn voor een leider in bepaalde situaties.

Samenwerking en locatie

Deze training biedt Permanente Educatie Predikanten aan in samenwerking met het Instituut voor Undefended Leadership en het Baptisten Seminarium. De training wordt aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht (Plompetorengracht 3, Utrecht) of in het Baptisten Seminarium (Postjesweg 150, Amsterdam) georganiseerd. Dit mede afhankelijk van wat voor de meeste deelnemers de beste bereikbaarheid oplevert.