Een tweedaagse cursus met aandacht voor actuele ethische thema’s en vragen vanuit de predikantspraktijk. 

Soms dient het zich ineens aan: een situatie in je predikantswerk die eigenlijk om ethische reflectie vraagt. Je bent hierin wel geschoold, maar het is alweer even geleden. Bovendien ontbreekt vaak tijd en ruimte om te reflecteren op ethische vragen die je tegenkomt in je werk. Herken je dit? Dan is de tweedaagse Update Ethiek wat voor jou.

In deze tweedaagse:

 • krijg je een update van belangrijke ontwikkelingen in de ethiek
 • bespreek je verschillende theologische invalshoeken van waaruit je ethische vragen kunt doordenken
 • breng je casuïstiek uit je eigen predikantswerk (en dat van je collega’s) actief in gesprek met verschillende ethische denkers en zienswijzen

… dit alles in een prachtige setting: we verblijven deze twee dagen bij L’Abri, temidden van de appelboomgaarden in Eck en Wiel, waar we ook met elkaar  zullen overnachten. L’Abri is een christelijke woongemeenschap en studiecentrum, waar gasten welkom zijn om “antwoorden te zoeken op eerlijke vragen over God en het belang van het menselijk bestaan.” Er is rondom de maaltijden ruim tijd voor collegiale ontmoeting en uitwisseling. Na deze tweedaagse ben je op de hoogte van recente ethische ontwikkelingen en heb je actief geoefend met ethische reflectie op verschillende situaties. Hierdoor kun je ook nieuwe ethische vragen in je werk met vertrouwen tegemoet treden.

Dit kun je verwachten

Donderdag 11 januari
We starten deze dag om 10.30u en nemen tijd om met elkaar kennis te maken en onze ervaringen met ethiek in ons werk te delen. Op deze eerste dag hebben we in de middag twee colleges:

 • “Ethiek vandaag. Wat is de invloed van de laatmoderne tijd en context op hedendaagse ethiek?”
  Ethiek is overal, maar we zijn ons er niet altijd van bewust. Welke ethische stromingen zijn dominant in onze samenleving? Welke normen en overtuigingen liggen daaraan ten grondslag?
 • “Een ethiek die je meeneemt. Een voorstel.”
  We verkennen o.a. de ethische keuzes die Ad de Bruijne maakt in Verbonden voor het leven. Hoe vind je een begaanbare koers tussen verschillende ethische stromingen?

Daarnaast is er ruimte voor onderlinge uitwisseling tijdens de gezamenlijke maaltijd en pauzemomenten. ’s Avonds kijken we een bij het thema passende film, waar ook de andere gasten van L’Abri voor zijn uitgenodigd.

Vrijdag 12 januari
In de ochtend hebben we interactieve colleges “Ethiek in de praktijk.”  In twee rondes bespreken we casussen die vooraf door de deelnemers zijn ingestuurd. Op basis van jullie casussen bereiden de docenten de colleges voor. In deze sessies brengen we de casussen in gesprek met verschillende theologische denkers en zienswijzen. Centraal staat dus niet primair pastorale of homiletische afwegingen die wellicht ook relevant zijn, maar de ethische reflectie op deze casus en jouw rol als ethicus in je werk als predikant.

In de middag zijn er twee korte colleges over een actuele ethische kwestie:

 • “Ethiek en kunstmatige intelligentie: een praktijkvoorbeeld.”
  Aan de hand van zijn meest recente onderzoek naar ethiek en kunstmatige intelligentie neemt Ad de Bruijne ons mee in een manier om ethisch te reflecteren op een actueel vraagstuk: ethische vragen over kunstmatige intelligentie.
 • “Preken en pastoraat over zelfliefde en zelfverloochening in een tijd van sociale media.”
  Hoe breng je ethiek in tijdens een preek of in het pastoraat? Dr. Wilco de Vries reikt theologisch-ethische perspectieven op zelfliefde en zelfverloochening aan en put daarbij uit de werken van Augustinus. Welke zeggingskracht hebben zijn teksten in deze tijd van sociale media én hoe breng je dat vervolgens ter sprake in prediking en pastoraat?

We besluiten deze twee dagen met een kort moment van ‘oogsten en zaaien’. Wat neem je mee?

Voorbereiding

 • Hoofdstuk 1 uit Verbonden voor het leven, Ad de Bruijne (deze ontvang je in PDF).
 • Een nog nader te bepalen artikel over ethiek vandaag.
 • Vooraf stuur je een casus toe uit eigen predikantswerk. Je ontvangt hiervoor een format voorafgaand aan de tweedaagse.

Wat ontvang je?

 • Een update ethiek: wat zijn recente ontwikkelingen in de christelijke ethiek? Welke vragen worden veel gesteld, en hoe reflecteren christelijke ethici hierop?
 • Interactieve colleges aan de hand van door deelnemers ingebrachte casuïstiek
 • Twee colleges over concrete actuele ethische vragen
 • Twee dagen verblijf inclusief maaltijden en overnachting bij L’Abri in Eck en Wiel. Je deelt een kamer met een collega.