Herken jij dit?

  • … Een zin uit de preek die niet goed is gevallen …
  • … Een enthousiaste zuster die iets verkeerds heeft gezegd na kerktijd …
  • … Een boze brief in de kerkenraad n.a.v. een verandering die zal worden doorgevoerd …
  • … Een gesprek in de kerkenraad waarbij iemand het niet eens was met de beslissing maar niks wilde zeggen …
  • … Een bezoek dat niet gebracht en wel verwacht was …

Allemaal beginnetjes van mogelijke conflicten. Hoeveel stress levert dit op, hoeveel verdriet en teleurstelling, tot soms zelfs kerkverlating en burn-out aan toe?

Zowel predikanten als kerkelijk werkers ervaren vaak stress. Meer dan 50% van de predikanten in Nederland geeft aan dat hun werk een negatief effect heeft op het gezinsleven. Eenzelfde percentage stopt tijdelijk met het werk vanwege stress- en burn-out-klachten. Veel kerkenraadsleden moeten na een ambtsperiode echt bijkomen van alles wat ze hebben meegemaakt aan boosheid en conflicten. Sommige gemeentes worden letterlijk verscheurd door onenigheid. Juist in de kerk zou je willen dat het anders gaat, maar hoe?

Vrede bewaren

In Romeinen 12 staat: ‘Houd voor zover het van u afhangt vrede met alle mensen’. Vrede bewaren met jezelf en met de ander is iets dat heel veel mensen heel graag willen. Dat geeft zoveel rust, vriendelijkheid en liefde in je leven. Maar waarom lukt het dan vaak niet? Hoe komt het dat we zelfs in de kerk soms ruzie maken over de kleinste dingen?

Zeer herkenbaar, inzichtgevend én vol praktische wijsheid is het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie. Deze visie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg en wordt wereldwijd toegepast in de meest complexe en schrijnende conflictsituaties. In Transforming Church Conflicts wordt het model vertaald naar een kerkelijke context. Dat vormt de basis voor dit webinar, waarin we inzoomen op een fundamenteel aspect van communicatie die conflicten voorkomt en de vrede bevordert: (h)erkenning van behoeften. Je leert wat mensen drijft. Waarom doen ze wat ze doen en zeggen ze wat ze zeggen? Waarom word ik van binnen soms zo boos over wat gezegd wordt en zeg ik toch niets terug? Of zeg ik dingen die ik helemaal niet wil zeggen? Hoe leer ik beter luisteren naar de ander?

In dit webinar leer je hoe je zo kunt communiceren dat je geen brandstof geeft aan een conflict en in plaats daarvan een goed gesprek hebt. Zodat je vrede en verbinding ervaart met de ander, zonder de verbinding met jezelf te verliezen. Na dit webinar heb je een vaardigheid geleerd om met boosheid om te gaan en conflicten te voorkomen.

Eén van de grondbeginselen van Geweldloze Communicatie is dat ‘alle mensen dezelfde universele behoeften hebben.’ Wat dat betekent voor je gesprekken met anderen en het onderzoeken van je eigen gevoelens leren we in dit webinar. Je krijgt handvatten om in situaties die ingewikkeld zijn de rust en vrede te bewaren in jezelf en met de ander, zonder je eigen behoeften en waarden tekort te doen. Je leert voor zover het van jou afhangt de vrede te bewaren (Romeinen 12) en de vredestichter te zijn die Jezus in zijn Bergrede zalig noemde (Matt. 5).

Een webinar voor predikanten, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden en gemeenteleden!

Over de trainer

Elly van Wageningen is ervaren trainer en coach geweldloze communicatie. ‘Vrede ervaren en bewaren is een diep innerlijk proces én ook gewoon oefenen met alle mensen om je heen’.

Praktische informatie

Datum: 13 oktober 2022, 19.30-21.00 uur
Kosten: € 25,00
Technische vereisten: Om goed mee te kunnen doen met dit interactieve webinar zijn naast een stabiele internetverbinding een camera en microfoon nodig.
Omvang en certificering: Dit is een online introductieworkshop van 1,5 uur. De complete en gecertificeerde basiscursus Geweldloos communiceren heeft een omvang van 4 dagdelen.  Belangstelling voor de basiscursus of persoonlijke coaching? Neem contact op met evanwageningen@hotmail.com.

Dit webinar is gebaseerd op

  • Marshall B. Rosenberg, Geweldloze Communicatie. Ontwapenend, doeltreffend en verbindend (8e druk 2021).
  • D. van Deusen-Hunsinger en T.F. Latini, Transforming Church Conflicts. Compassionate Leadership in Action (2013)