Webinarserie met Stefan Paas

Je koopt een boek uit interesse en wilt het ook daadwerkelijk lezen. Maar na het eerste hoofdstuk blijft het op de plank liggen. Herkenbaar? Met De Leesclub helpen we je een handje.

We lezen een boek en in een aantal webinars met de auteur gaan we erover in gesprek. Daarbij is het dus belangrijk dat je het deel van het boek dat die avond besproken wordt, daadwerkelijk gelezen hebt. Een uitgelezen (😊) kans bovendien om verder met de auteur in gesprek te gaan.

In deze leesclub lezen we het nieuwste boek van Stefan Paas, hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Utrecht: Vrede op aarde. Heil en redding in deze tijd. Er is vooraf gelegenheid om vragen in te sturen, en tijdens het webinar is er volop ruimte voor interactie.

Over het boek

In Vrede op aarde onderzoekt theoloog en hoogleraar Stefan Paas hoe de christelijke boodschap van heil en redding voor de samenleving van nu relevant is. Het christelijk geloof vertelt een verhaal over God die goede plannen heeft met ons en met de schepping. Het is een verhaal vol hoop, troost, vergeving en blijdschap. Hoe kan dit verhaal zo verteld worden in een postchristelijke samenleving dat het mensen raakt? Hoe kunnen christenen zelf weer enthousiast worden voor dit verhaal? Vrede op aarde geeft antwoord op deze vragen aan de hand van concrete ervaringen en voorbeelden.

Drie webinars

 1. 10 januari 19:00-20:30: Bekering
  Inleiding, Hoofdstuk 1 en 2 (121 blz.). Tafelgast: Teun de Ridder.
  Teun de Ridder (39) werkt als theoloog/trainer bij IZB | Areopagus, centrum voor missionaire verkondiging. Met de ervaring die hij als gemeentepredikant en als legerpredikant binnen en buiten de kerk heeft opgedaan stimuleert, verbindt en traint hij nu collega-predikanten om in hun preken verstaanbaar te zijn voor tijdgenoten. 
 2. Jan Martijn Abrahamse24 januari 19:00-20:30: Met lijf en leden
  Hoofdstuk 3, 4 en 5 (142 blz.). Tafelgast: Jan Martijn Abrahamse.
  Jan Martijn Abrahamse is Lector Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en betrokken bij het Centre for Church and Mission in the West (CCMW).
 3. 14 februari 19:00-20:30: Vrede en alle goeds
  Hoofdstuk 6 en 7 (122 blz.). Tafelgast: Janneke Burger-Niemeijer.
  Janneke Burger-Niemeijer is predikant van de NGK Enschede.

In gesprek

Voorafgaand aan de webinars krijg je de gelegenheid om vragen in te sturen. Op basis van de ingestuurde vragen clusteren we een aantal thema’s uit de gelezen hoofdstukken, waarover we verder in gesprek gaan. De webinars bestaan uit:

 • Minicollege van Stefan Paas aan de hand van veelgestelde vragen
 • Reactie van een tweede gast
 • Interactieve elementen waarbij we aan de hand van vragen over de hoofdstukken reflecteren

Stel hier je vraag

PE-Certificering

Predikanten en kerkelijk werkers die deze webinars in het kader van permanente educatie willen volgen, ontvangen een certificaat van 2 EC bij voldoende beoordeling van een boekverslag (1 à 2 A4) of een preek waarin de inhoud van het boek is verwerkt. Voorwaarden voor deze opdracht volgen binnenkort.