Bijbellezen met ‘zoekers’ editie 2019

Slechts één op de vijf Nederlanders leest de Bijbel. De Bijbel lezen met hen die er niet mee vertrouwd zijn, is een eenvoudige en laagdrempelige manier om het Evangelie te delen. Wat komt er kijken bij het lezen van de Bijbel met deze ‘zoekers’? En hoe kom je met ze in contact?

In deze cursus krijg je de kennis en vaardigheden aangereikt die je nodig hebt om een Bijbelleeskring met ‘zoekers’ te starten, voor te bereiden en te leiden. Je krijgt voorbeelden aangereikt uit de praktijk hoe dat eruit kan zien. Je krijgt (meer) zicht op zoekers in je omgeving. Je maakt kennis met de diverse hulpmiddelen die er zijn. Je krijgt (meer) visie op de plek van ‘zoekers’ in de kerkelijke gemeente. De cursus, die zich richt op zowel gemeenteleden, kerkelijk werkers als predikanten, heeft de vorm van een interactieve workshop: overdracht van informatie en kennis, uitwisselen van ervaringen en oefenen met vaardigheden.

Cursusleider dr. Bram van Putten is docent en trainer. Hij heeft veel ervaring in het leiden van een gesprek over de Bijbel, als docent en als kringleider. Ook heeft hij kringen geleid met deelnemers die niet vertrouwd waren met de Bijbel. Dat heeft hij als zeer verrijkend ervaren. Daarnaast heeft hij op diverse plekken trainingen verzorgd voor kring- en gespreksleiders.

Omvang en certificering

De cursus heeft een omvang van 1,5 EC (9 uur cursus; 33 uur literatuurstudie en opdrachten. Bij voldoende beoordeling van alle cursusonderdelen wordt een certificaat als bewijs van deelname uitgereikt.

Verplichte literatuur

Ter voorbereiding op de cursus dient het boek van Stefan Paas, De werkers van het laatste uur, De inwijding van nieuwkomers in het christelijk geloof en in de christelijke gemeente (Boekencentrum: Zoetermeer, 2003) te zijn gelezen.

Programma

Dagdeel 1: Wat is dat, een kring met ‘zoekers’?

Dit dagdeel gaat over vragen als: ‘Wat is dat, een kring met ‘zoekers?’, ‘Wat zijn concreet de ervaringen met kringen voor ‘zoekers’?’ en ‘Wat is de plek ervan in de kerkelijke gemeente?’. Je krijgt verder zicht op de kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor een Bijbelleeskring met ‘zoekers’.

Dagdeel 2: ‘Zoekers’

Dit dagdeel gaat over ‘zoekers’. Aan bod komen vragen als ‘Wie zijn het?’, ‘Wat kenmerkt hen?’, ‘Hoe ‘vinden’ we hen?’ en ‘Hoe nodigen we hen uit?’.

Dagdeel 3: In gesprek met de Bijbel

Dit dagdeel gaat het om vragen als ‘Bijbellezen met ‘zoekers’: hoe ziet dat er (in de praktijk) uit?’ en ‘Hoe bereid je dat gesprek met de Bijbel voor?’. We maken nader kennis met de beschikbare hulpmiddelen.

We ronden deze cursus af door te kijken wat je nog nodig hebt om een Bijbelleeskring met ‘zoekers’ op te starten. Intervisie over de ervaringen is een mogelijke follow-up van deze cursus.