Cursussen en trainingen

Toon als:

Echtscheiding: juridisch, psychologisch en pastoraal

Echtscheiding is complex. Er zitten diverse kanten aan: moreel-theologische, maar bijvoorbeeld ook psychologische, juridische, cultureel-maatschappelijke en pastorale kanten. Predikanten/pastors hebben er steeds vaker mee te maken.

Ontdek Lectio Divina

In deze cursus leer je de eeuwenoude monastieke praktijk van de lectio divina kennen. Daarin gaat het om een langzaam, liefdevol en luisterend lezen van Bijbelteksten, met bijzondere aandacht voor het werk van de heilige Geest in het leesproces en in de hoop en verwachting door het lezen van de teksten gevormd te worden tot gelijkvormigheid aan het beeld van Christus.

Duurzaamheid voor dominees

Wat betekent het evangelie voor de aarde waarop we leven en waarvan we afhankelijk zijn? In deze cursus zoeken we verdieping en inspiratie aan de hand van klassieke denkstromen en hedendaagse theologen. We staan stil bij de argumenten tegen duurzaamheidsactivisme, maar denken juist ook na over kansen voor leiderschap: hoe verwezenlijk je idealen op dit vlak in je gemeente?

Predikant en Praktijk

- een prettige en doelmatige manier van werken, met meer balans tussen werk en privé - de basisbeginselen van een aantal belangrijke methodes op het terrein van persoonlijke efficiëntie - reflecteren op de manier waarop je je werk vormgeeft en de doelen die je wilt bereiken - op een professionele manier functioneren in een kerkelijke setting

Bronnen van spiritualiteit

De laatste tijd wordt er regelmatig gesproken over een ‘spiritueel tekort’ in kerken en bij predikanten. Herken je dat? En raakt het bij jou ook een verlangen aan om daar iets mee te doen? Dan is deze cursus iets voor jou. Samen onderzoeken we spirituele stromen en maken we kennis met spirituele disciplines. Om Geestelijk te herbronnen.

Geloofwaardig preken over ongemakkelijke teksten

Preken - daar komt heel wat bij kijken. Hoe doe je recht aan een - ongemakkelijk - bijbelgedeelte van duizenden jaren oud? Wat is de actuele boodschap ervan? Hoe breng je die boodschap over op een manier die tegelijk inhoudsvol, overtuigend, helder gestructureerd, boeiend en inspirerend is voor je luisteraars?

Gospel Centered Mission

Studiereis Redeemer New York & The Gospel Coalition “Een inspirerende duik in de wereld en visie van Tim Keller” Sinds de start van The Gospel Coalition (TGC) in 2005, rondom bekende Amerikaanse theologen als Tim Keller, Don Carson en John Piper, is deze ‘fellowship of evangelical churches in the Reformed…

Van studeerkamer naar kloostercel

In deze cursus neemt Jos Douma je mee in een proces waarin je op zoek gaat naar de betekenis van monastieke inspiratie voor je predikantschap. We nemen de ‘kloostercel’ als metafoor voor de spirituele binnenkant van het predikantschap en gaan met elkaar op weg naar een meer contemplatief predikantschap.

Grip op je werk

Deskundige analyse van knelpunten en (individuele) dilemma’s in je werk als predikant. Samen zoeken naar praktische oplossingen. Opnieuw leren werken vanuit je eigen drijfveren en kwaliteiten.

Individuele training Overtuigend spreken

Leer (weer) overtuigend spreken! Effectieve individuele training van bijvoorbeeld houding, adem, stemgebruik, intonatie, articulatie en spreektempo en feedback op eigen presentaties/preken.