Cursussen en trainingen

Toon als:

Leven in Christus

Een cursus over Leven in Christus: Zicht krijgen op de hele Christus voor het hele leven - Samen reflecteren en bezinnen op de kern van het geloof - Toepassing van 'Leven in Christus’ op de kerkelijke praktijk

Overtuigend spreken

Leer (weer) overtuigend spreken! Effectieve training van houding, adem, stemgebruik, intonatie, articulatie en spreektempo en feedback op eigen presentaties/preken.

Dementie: een pastorale en theologische uitdaging

Deze cursus geeft je de praktische en reflectieve tools om de pastorale en theologische uitdaging die dementie biedt in vreugde en vertrouwen aan te gaan.

Geest, recht en orde in de kerk

Training in kerkrecht als een theologische en geestelijke praktijk. Je leert: vanuit een actueel ecclesiologisch perspectief kijken naar kerkrechtelijke casussen, inhoud en achtergronden van de kerkorde 2014 van de GKv en gaat praktisch aan de slag met behulp van een stevige kerkrechtelijke toerusting.

Individuele training Overtuigend spreken

Leer (weer) overtuigend spreken! Effectieve individuele training van bijvoorbeeld houding, adem, stemgebruik, intonatie, articulatie en spreektempo en feedback op eigen presentaties/preken.

Grip op je werk

Deskundige analyse van knelpunten en (individuele) dilemma’s in je werk als predikant. Samen zoeken naar praktische oplossingen. Opnieuw leren werken vanuit je eigen drijfveren en kwaliteiten.

Predikant en Praktijk

- een prettige en doelmatige manier van werken, met meer balans tussen werk en privé - de basisbeginselen van een aantal belangrijke methodes op het terrein van persoonlijke efficiëntie - reflecteren op de manier waarop je je werk vormgeeft en de doelen die je wilt bereiken - op een professionele manier functioneren in een kerkelijke setting