Cursussen en trainingen

Toon als:

Predikant en Praktijk

- een prettige en doelmatige manier van werken, met meer balans tussen werk en privé - de basisbeginselen van een aantal belangrijke methodes op het terrein van persoonlijke efficiëntie - reflecteren op de manier waarop je je werk vormgeeft en de doelen die je wilt bereiken - op een professionele manier functioneren in een kerkelijke setting

Samen bouwen aan de kern van de kerk

Basistraining gemeenteopbouw via geloofsopbouw met aandacht voor de drie dimensies van de kern van gemeentezijn: Hart voor de Heer - Hart voor elkaar als Zijn leerlingen - Hart voor Zijn bevrijdend werk in de wereld.

Dementie: een pastorale en theologische uitdaging

Deze cursus geeft je de praktische en reflectieve tools om de pastorale en theologische uitdaging die dementie biedt in vreugde en vertrouwen aan te gaan.

Missionair kerk-zijn in een postchristelijke omgeving

Deze training wil helpen om bijbels, realistisch, concreet en in gemeenschap met de wereldkerk te reageren op secularisatie en ontkerkelijking en positie te bepalen. We doen dit aan de hand van het inspirerende boek "Vreemdelingen en Priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving", van Stefan Paas.

Grip op je werk

- Deskundige analyse van knelpunten en (individuele) dilemma’s in je werk als predikant - Samen zoeken naar praktische oplossingen - Opnieuw leren werken vanuit je eigen drijfveren en kwaliteiten