Cursussen en trainingen

Toon als:

Geloofwaardig preken over ongemakkelijke teksten

Preken - daar komt heel wat bij kijken. Hoe doe je recht aan een bijbelgedeelte van duizenden jaren oud? Wat is de actuele boodschap ervan? Hoe breng je die boodschap over op een manier die tegelijk inhoudsvol, overtuigend, helder gestructureerd, boeiend en inspirerend is voor je luisteraars?

De pastor als tolk en gids

Tijdens deze tweedaagse cursus word je getraind in het toepassen van narratief pastoraat.

Missionair kerk-zijn in een postchristelijke omgeving

Deze training wil helpen om bijbels, realistisch, concreet en in gemeenschap met de wereldkerk te reageren op secularisatie en ontkerkelijking en positie te bepalen. We doen dit aan de hand van het inspirerende boek "Vreemdelingen en Priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving", van Stefan Paas.

Leven in Christus

Een cursus over Leven in Christus: Zicht krijgen op de hele Christus voor het hele leven - Samen reflecteren en bezinnen op de kern van het geloof - Toepassing van 'Leven in Christus’ op de kerkelijke praktijk

Overtuigend spreken

Leer (weer) overtuigend spreken! Effectieve training van houding, adem, stemgebruik, intonatie, articulatie en spreektempo en feedback op eigen presentaties/preken.

Dementie: een pastorale en theologische uitdaging

Deze cursus geeft je de praktische en reflectieve tools om de pastorale en theologische uitdaging die dementie biedt in vreugde en vertrouwen aan te gaan.

Individuele training Overtuigend spreken

Leer (weer) overtuigend spreken! Effectieve individuele training van bijvoorbeeld houding, adem, stemgebruik, intonatie, articulatie en spreektempo en feedback op eigen presentaties/preken.

Grip op je werk

Deskundige analyse van knelpunten en (individuele) dilemma’s in je werk als predikant. Samen zoeken naar praktische oplossingen. Opnieuw leren werken vanuit je eigen drijfveren en kwaliteiten.

Predikant en Praktijk

- een prettige en doelmatige manier van werken, met meer balans tussen werk en privé - de basisbeginselen van een aantal belangrijke methodes op het terrein van persoonlijke efficiëntie - reflecteren op de manier waarop je je werk vormgeeft en de doelen die je wilt bereiken - op een professionele manier functioneren in een kerkelijke setting