Studiedagen en conferenties

Toon als:

Evolutie. Stel dat het waar is…

Congres over de theologische implicaties van evolutionaire schepping. Is aanvaarding van de evolutietheorie wel te rijmen met orthodox-christelijke opvattingen over de Bijbel, God en mens, zonde en verlossing?

God, mens en wereld verstaan in het licht van de Bijbel

Samen reflecteren op de theorie en praktijk van een gereformeerde hermeneutiek en de worsteling die de hermeneutische roeping regelmatig met zich meebrengt.

Gaandeweg verder via leven uit de Bron

Symposium naar aanleiding van de autobiografie en het geestelijk testament van Marius Noorloos. Wat hebben biografie, theologie en gemeenteopbouw met elkaar te maken? Wat betekent Marius Noorloos’ geestelijke erfenis voor gemeenteopbouw? Hoe pas je "Leven uit de Bron” toe in de praktijk?

Oorsprong

Studiedag met Gijsbert van den Brink en Mart-Jan Paul over Schepping en Evolutie naar aanleiding van hun studies "En de aarde bracht voort" en "Oorspronkelijk".

Mijn God geneest

Genezingswonderen staan regelmatig in de belangstelling. Ze roepen enthousiasme op, maar ook serieuze vragen. Onder de sceptici bevinden zich niet alleen ongelovigen. Het fenomeen moet echter niet bij voorbaat verdacht gemaakt of theologisch illegaal verklaard worden, vinden enkele theologen van de VU, TUA en TUK. Het is tijd voor eerlijke theologische doordenking.

Leven in Christus

Een studiedag over Leven in Christus: Zicht krijgen op de hele Christus voor het hele leven - Samen reflecteren en bezinnen op de kern van het geloof - De toepassing van 'Leven in Christus’ in het persoonlijk en kerkelijk leven

Spot on! Licht op liturgie

Een dag lang samen met gemeenteleden en anderen zoeken, vieren, oefenen en werken aan de liturgie. Met oog voor de eenheid van de liturgie en de diversiteit van de gemeente. Voor beamteams en bandleden, predikanten en orga-/pianisten, liturgiecommissies en andere belangstellenden.

Bevinding – Wat geloven met je doet

Studiedag over de ervaring en praktijk van het christelijk geloof.