Studiedagen en conferenties

Toon als:

Geest of Recht? Kerkrecht tussen ideaal en realiteit

'Het Kerkrecht is met het wezen van de Kerk in strijd.' Deze rubuuste en legendarische stelling is van de Duitse (kerk)jurist Rudolph Sohm. Tijdens dit congres vanwege de 100e sterfdag van Rudolph Sohm (1841-1917) wordt de vaak moeizame relatie tussen kerk en religie enerzijds en het recht en rechtspraak anderzijds van verschillende kanten belicht.

Shalom

4 studiemiddagen met Nicholas Wolterstorff over filosofie, politiek, onderwijs en geloof

Evolutie. Stel dat het waar is…

Congres over de theologische implicaties van evolutionaire schepping. Is aanvaarding van de evolutietheorie wel te rijmen met orthodox-christelijke opvattingen over de Bijbel, God en mens, zonde en verlossing?