Bevinding – Wat geloven met je doet

Studiedag over de ervaring en praktijk van het christelijk geloof

Bevinding: Wat is het eigenlijk? Binnen de gereformeerde gezindte is er altijd veel verdeeldheid en spraakverwarring over geweest. Voor de een raakt het de kern van waar het in geloven om gaat, de ander is juist huiverig voor een zwaar accent op persoonlijke ervaring. Hoe spreken Bijbel en belijdenis erover? Hoe functioneert bevinding in de dagelijkse kerkelijke en persoonlijke praktijk?

Dr. Jan Hoek en dr. Wim Verboom schreven er een boek over: Met hart en ziel geloven. Over bevinding (Boekencentrum 2017). Ze omschrijven bevinding als ‘wat geloven met je doet’. De auteurs ‘verlangen naar bevindelijk geloven waarbij de diepte de breedte draagt.’ Het gaat volgens hen om radicale toewijding, authentieke christelijke spiritualiteit, om een verborgen omgang met God die de totale existentie raakt. In bevinding krijgt Christus gestalte in het hele bestaan.

Het boek bevat een brede bezinning waarin de auteurs aandacht hebben voor Bijbel en belijdenis, voor kerkgeschiedenis en de hedendaagse cultuur, en voor de hedendaagse praktijk van geloofsbeleving. Ze pleiten ervoor ‘die expressie aan de beleving van het geloof te geven, die bij onze tijd past’ en waarschuwen voor allerlei subtiele vergroeiingen van bevinding. Terwijl in de 20e eeuw de relatie tussen verbond en bevinding nogal eens als een vijandige werd gezien, beschouwen de auteurs het verbond als de dragende grond van geloofservaring.

Wat verstaan we onder bevinding? In onze postmoderne ervaringscultuur is het belangrijker dan ooit dat helder te hebben. De seculiere cultuur noodzaakt de gereformeerde gezindte bovendien weer met elkaar in gesprek te komen, juist ook over persoonlijke en kwetsbare zaken als de ervaring en praktijk van het geloof. Het boek van Hoek en Verboom is daarom aanleiding voor een studiedag rond dit thema. Sprekers uit verschillende kerkelijke tradities gaan in op enkele belangrijke aspecten van bevinding die in dit boek worden besproken.

Programma

 • Opening
 • Introductie door prof. dr. J. Hoek en prof. dr. W. Verboom
 • Bevinding en kerkelijke verscheidenheid – ds. W. Visscher
 • Bevinding en prediking – prof. dr. M.J. Kater
 • Gesprek
 • Lunchpauze
 • Groepsgesprekken
 • Bevinding in een postmoderne ervaringscultuur – drs. J.A. Schouls
 • Bevinding en beproeving – prof. dr. H. van den Belt
 • Gesprek
 • Pauze
 • In Christus leven – het hart van bevinding – dr. J.M. Burger
 • Gesprek
 • Terugkoppeling groepsgesprekken
 • Reactie door prof. dr. W. Verboom en prof. dr. J. Hoek
 • Gesprek
 • Afsluiting
 • Hapje & drankje

Meer informatie

Lees hier een interview met de auteurs in het Reformatorisch Dagblad.

Certificering

Bezoek van deze studiedag via PEPredikanten.nl levert in het kader van Permanente Educatie een certificaat ter waarde van 0,25 EC op.