Prediking: communicatief en profetisch (training)

Training met Henk Stoorvogel en Kees van Ekris

Henk Stoorvogel inspireert predikers om het communicatieve proces van de preek te omarmen. Kees van Ekris geldt als een pleitbezorger van het profetische aspect van de preek.

Beiden promoveerden recent op deze thema’s en presenteren de resultaten van hun onderzoek tijdens een studiedag voor predikanten en voorgangers. Wat hebben predikanten hieraan in de concrete praktijk van de wekelijkse Woordverkondiging? Maar ook: schuren beide aspecten van de preek niet met elkaar? Waar communicatie zich richt op een goede overdracht van de boodschap, strijkt een profetische boodschap niet zelden tegen de haren in.

Twee deskundigen, zowel op het terrein van public speech (Jan Sonneveld) als homiletiek en retorica (Arie Baars), zullen hun reactie geven. Vervolgens maken we, met Kees van Dusseldorp en Ciska Stark, de stap naar de concrete preekpraktijk in jouw lokale situatie: welke mogelijkheden en spanningsvelden levert aandacht voor communicatie en profetie op? We nemen de tijd om in groepjes door te spreken over onze eigen ervaringen, zowel de positieve als de negatieve. Paul Visser sluit de dag af met een preek waarin hij de boodschap van de dag zal verwerken.

Aanmelding studiedag (niet inbegrepen in training)

Voor maximaal 8 deelnemers aan deze studiedag is er de mogelijkheid voor verdere training onder leiding van Henk Stoorvogel en Kees van Ekris. De training, met een omvang van 4 EC, bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Deelname aan de studiedag ‘Prediking: communicatief en profetisch’ op 27 oktober 2020 (deelname niet inbegrepen in de prijs voor de training. Meld je hier aan voor de studiedag)
 • Bestudering van:
  • C.M.A. (Kees) van Ekris, Making See. A Grounded Theory of the prophetic dimension in preaching (Lit 2018) (234 pagina’s). Hier te bestellen.
  • Henk Stoorvogel, Moving Sermons. Studies into the persuasive effects of preaching (KokBoekencentrum 2019) (304 pagina’s). Hier te bestellen.
 • Verwerking van studiedag en literatuur door middel van een werkstuk (max. 5000 woorden) over een verwant thema naar keuze, waarin zowel studiedag als beide boeken zijn verwerkt en er een persoonlijke reflectie plaatsvindt evenals toepassing op de praktijk van eigen prediking
 • Schrijf een preek waarin de vijf centrale concepten uit de dissertatie van Kees van Ekris identificeerbaar zijn, en schrijf een contextanalyse waarin je uitlegt waarom je tot deze (in jouw ogen profetische) Schriftuitleg bent gekomen.
 • Presentatie en bespreking van je preek tijdens een trainingsdag op 8 december 2020. Trainers: Kees van Ekris en Henk Stoorvogel.

Bij voldoende beoordeling door Henk Stoorvogel en/of Kees van Ekris ontvang je een certificaat als bewijs van deelname van 4 EC (= 112 uur: 14 uur studiedag + trainingsdag, 75 uur literatuurstudie, 23 uur schrijfopdrachten/preek).

De studiedag wordt georganiseerd door IZB Areopagus en Permanente Educatie Predikanten (TU Kampen) en staat onder leiding van dagvoorzitter Nynke Dijkstra-Algra.

Programma studiedag

 • 10.00 uur Opening en gebed (Nynke Dijkstra-Algra)
 • 10.15 uur Henk Stoorvogel: Preek en communicatie
 • 10.45 uur Reactie Jan Sonneveld
 • 11.00 uur Reactie Arie Baars
 • 11.15 uur pauze
 • 11.45 uur Kees van Ekris: Preek en profetie
 • 12.15 uur Reactie Arie Baars
 • 12.30 uur Reactie Jan Sonneveld
 • 12.45 uur Kort gesprek met deelnemers
 • 13.00 uur Lunch
 • 14.00 uur Nynke Dijkstra-Algra in gesprek met Kees van Dusseldorp en Ciska Stark: Toepassing op de praktijk
 • 14.30 uur Groepsbespreking
 • 15.15 uur Forumbespreking
 • 15.45 uur Pauze
 • 16.15 uur Preek door Paul Visser, inclusief liturgische afsluiting studiedag en gebed
 • 17.00 uur Gelegenheid tot napraten, hapje/drankje

Over de sprekers

Arie Baars (1947) is classicus en theoloog. Als predikant diende hij de gemeenten van Urk-Eben Haezer (CGK); Dundas, Ont. Canada (Free Reformed Churches of North America) en Middelharnis (CGK). De synode van 1995 van de CGK benoemde hem als UHD praktische theologie aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn. Die benoeming werd na zijn promotie omgezet in het hoogleraarschap in diezelfde vakken. Hij promoveerde in 2004 op een proefschrift getiteld: Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid. De Drie-eenheid bij Calvijn.

Kees (C.) van Dusseldorp is docent homiletiek aan de Theologische Universiteit in Kampen en predikant bij de Kandelaarkerk (GKV) in Schildwolde. Hij promoveerde in 2012 op het proefschrift Preken tussen de verhalen. Een homiletische doordenking van narrativiteit. Hij maakt deel uit van de redactie van PreekWijzer.nl.

Kees van Ekris is programmaleider van Areopagus/IZB (centrum voor contextuele en missionaire verkondiging). In 2018 promoveerde hij aan de PThU op een homiletisch proefschrift over profetische prediking. Eerder was hij docent biblica op een seminarie voor predikanten in Indonesie (Java) en gemeentepredikant in Breukelen en Zeist. Sinds 2018 doceert hij homiletiek aan de ETF in Leuven. Samen met zijn gezin woont hij op de Wittenberg, in een monastieke leefgemeenschap met jonge mensen.

Jan Sonneveld (BySpeech.nl) werkt als zelfstandig speechschrijver, strategisch adviseur en coach voor leiders in o.a. politiek, bestuur en bedrijfsleven. Daarnaast produceert hij de podcast Tegenspraak, over bijzondere toespraken en leiderschap met woorden.

Ciska Stark is als directeur onderwijs en universitair docent homiletiek verbonden aan de PThU.

Henk Stoorvogel (www.henkstoorvogel.nl) geeft internationaal leiding aan 4M, is voorganger en traint vanuit zijn eigen bedrijf predikanten, politici en ondernemers in spreekvaardigheid. In 2019 promoveerde Henk aan de Universiteit Twente in de persuasieve effecten van (s)preken.

Paul Visser (1959), werd na zijn studie theologie predikant in de Protestantse Kerk, waarvan de laatste 20 jaar in Den Haag en Amsterdam. In 1997 promoveerde hij op een missiologische studie naar Johan H. Bavinck met als centrale vraag: hoe verhouden het christelijk geloof en andere religieuze overtuigingen zich tot elkaar? Hij is vanaf het begin betrokken bij IZB Areopagus. Hij ziet het als zijn hoofdtaak om in de verkondiging de ontmoeting te bemiddelen tussen het hart van God en de harten van mensen. Elke preek is voor hem een pogen om het bijbelverhaal zó te verbinden met ons bestaan dat de preek mensen in denken en doen, in verlangens en twijfels confronteert, corrigeert en stimuleert, c.q. bekeert en vernieuwt.