Dynamisch preken

Preken volgens de moves-methode van David Buttrick

De veranderingen in de cultuur hebben veel gevolgen voor geloofsbeleving, kerkdiensten en communicatiepatronen. Hoe kun je in deze tijd het Woord van God aansprekend en boeiend brengen, zonder af te doen aan een gedegen inhoud? De moves-methode van David Buttrick is een preekmethode die hierin verder kan helpen.

David Buttrick kiest voor zijn preekmethode de insteek van het bewustzijn van de hoorder. Wat gebeurt er bij de hoorder als er gepreekt wordt? Hoe kan een prediker dit proces in de gewenste richting op gang brengen, zodat het evangelie bij de hoorder binnenkomt? Ingezet door de Heilige Geest speelt de prediker hierin een grote rol. Buttrick heeft hierop niet alleen een uitgesproken visie, maar vertaalt die ook in een preekstructuur, waarin beweging, taal en communicatie centraal staan.

In deze training leer je preken ontwerpen volgens deze methode. Er ligt een groot accent op het schrijven en bespreken van concrete preken: iedere cursist schrijft er vijf tijdens de cursus. De ontwikkeling van de cursist wordt op de lesdagen ondersteund en gestimuleerd door inhoudelijke uitwisseling over de preek- en communicatiecultuur vandaag.

Deze cursus is voor iedere prediker verfrissend, maar voegt in het bijzonder wat toe voor de predikanten die een meer klassieke preekopleiding hebben gevolgd.

Hoofddocent: Kees de Ruijter
Tweede docent: Kees van Dusseldorp

Studielast

1,5 EC (excl. het schrijven van 5 preken):

 • 18 uur: contacturen
 • 6 uur: collegevoorbereiding
 • 10 uur: reflectieverslagen
 • 10 uur: peergroep
 • 12 uur: literatuur

Aanbevolen literatuur

Aanschaf wordt sterk aanbevolen van David Buttrick, Homiletic. Moves and Structures. Fortress Press, Philadelphia, 1987

Praktische informatie

Cursusdagen: dinsdag 4 en 18 september, 2 oktober, 13 november, 11 december 2018 en 12 februari 2019 09.30 uur – 12.30 uur, inclusief lunch na afloop van elke cursusochtend.

Doelstelling

De cursist …

 • Is in staat preken te ontwerpen volgens de moves-methode van David Buttrick.
  • Hij/zij verhoudt zich tot de homiletisch achtergrond van deze methode in relatie tot de eigen huidige preekcultuur.
  • Hij/zij kan adequaat een move invullen.
  • Hij/zij kan een basic structure ontwerpen en die homiletisch verantwoorden (naar de tekst, de hoorders en de doelstelling).
  • Hij/zij kan movespreken analyseren en van feedback voorzien.
  • Hij/zij heeft voldoende ervaring om deze methode zelfstandig toe te passen.

Middelen: colleges, voorbereidende oefeningen, gestuurd leerproces, inzet peergroep.

Opzet van de cursus

— thuis:   a. noteer persoonlijke leerdoelen; b. literatuurstudie: CJdR / Buttrick + leg de leerwinst vast in een doorgaand reflectieverslag —

DAGDEEL 1: Homiletische cultuur & preekvisie Buttrick

 • New Homiletic, homiletisch en GKV – preekcultuur, communicatiecultuur
 • De homiletische visie van David Buttrick, achtergronden ervan
 • Instructie: wat is een move

 

— thuis:   a. schrijf een move; b. lees twee geslaagde ‘moves-preken’; c. lees de moves van je peergroepleden; d. werk je reflectieverslag bij —

DAGDEEL 2: Move

 • In peergroep feedback op moves, feedback docenten, verheldering
 • Theorie: taal, bewustzijn, structuur. Preken in de leefwerkelijkheid van de hoorder: wat? hoe?
 • Instructie (met veel voorbeelden): basic structure, plot en replot

 

— thuis:   a. ontwerp een basic structure (meerdere deelnemers over dezelfde tekst); b. lees de basic structures van je peergroepleden; c. werk je reflectieverslag bij —

DAGDEEL 3: Basic Structure

 • In peergroep feedback op basic structure, feedback docenten, verrijking
 • Theorie: homiletische communicatie, preektaal, doelstelling, diverse preekmodi en -genres

 

— thuis:   a. schrijf een preek volgens de moves-methode; b. lees de preken van je peergroepleden; c. werk je reflectieverslag bij —

DAGDEEL 4: Preek 1

 • In peergroep feedback op elkaars preken, feedback docenten, structurele lijnen.
 • Theorie: relatie preek – bijbel

 

— thuis:   a. verwerk feedback, hou de preek en schrijf hierover reflectieverslag; b. schrijf zelfstandig een nieuwe preek, houd die, schrijf hierover ook reflectieverslag]; c. stuur peergroepleden de preek + een link naar een opname; d. lees de preken van je peergroepleden en beluister de preek van minstens een peergroeplid —

DAGDEEL 5: PREEK 2

 • In peergroep feedback op preek 2 + verslag
 • Feedback docenten
 • Theorie: persoonlijkheid prediker; evt. beamergebruik

 

— thuis:   a. schrijf en houd 3 preken volgende moves-methode, schrijf hierover reflectieverslag; b. geef in peergroep feedback op elkaars verslagen (niet op de preken!); c. vergelijk je ervaringen en verslagen met je primaire leerdoelen en formuleer in max 1 A4-tje een inbreng voor de laatste sessie (vragen / wensen / ervaringen) —

DAGDEEL 6: AFRONDING

 • Bespreking inbreng / desiderata

 

— thuis: certificaat downloaden, wanneer behaald —