Gaandeweg verder via leven uit de Bron

De memoires en het geestelijk testament van Marius Noorloos

Klik op de cover om Gaandeweg Verder te bestellen

In Gaandeweg verder beschrijft en evalueert Marius Noorloos (1939) ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum zijn loopbaan als predikant en consulent/docent gemeenteopbouw. Hij is vooral bekend geworden door zijn boek Leven uit de Bron, waarin een inspirerend programma wordt beschreven voor het bouwen aan een kerk als vitale en missionaire geloofsgemeenschap. Gaandeweg verder biedt een bijzondere, persoonlijke kijk op het kerkelijk leven en beleid vanaf de tweede helft van de vorige eeuw.

De publicatie van deze autobiografie en het geestelijk testament van Marius Noorloos is aanleiding voor een symposium. Hoe verhouden biografie, theologie en gemeenteopbouw zich tot elkaar? Wat is de betekenis van predikantsmemoires en speciaal die van Marius Noorloos? Wat betekent zijn geestelijke erfenis voor de praktische theologie en met name voor gemeenteopbouw? Hoe kan het principe van “Leven uit de Bron” vruchtbaar worden toegepast in de praktijk van het gemeenteleven en de opleiding en training van predikanten en kerkenraden?

Marius Noorloos

Marius Noorloos

Marius Noorloos was van 1966 tot 1991 predikant van de Gereformeerde Kerken in Aardenburg, Wormerveer en van de Samen-op-Weggemeente in Lelystad. Tot zijn emeritaat in 2004 werkte hij als toeruster voor missionaire gemeenteopbouw in Gelderland, eerst voor de Gereformeerde Kerken en later voor de Protestantse Kerk. Hierna had hij een eigen praktijk voor advies en begeleiding van predikanten en kerkenraden. Van 2010 tot 2015 was hij docent gemeenteopbouw via geloofsopbouw in het kader van de Permanente Educatie Predikanten (PEP) van de Theologische Universiteit Kampen.

Programma

Opening
Opening en welkom door Jelle de Kok, dagvoorzitter
Persoonlijk welkom en introductie door Marius Noorloos

1. De betekenis van memoires van predikanten in het algemeen en van Gaandeweg verder in het bijzonder
Spreker: Erik de Boer
Reflectie in groepen
Plenair gesprek

2. De praktijk van gemeenteopbouw. Geestelijke vorming in praktisch-theologisch perspectief
Spreker: Hans Schaeffer
Reflectie in groepen
Plenair gesprek


Chapelviering en Lunch

3. De erfenis van Gaandeweg verder en missie volgens Back to Basics
Spreker: Nynke Dijkstra-Algra
Reflectie in groepen
Plenair gesprek

4. De proef op de som: Leven uit de Bron in trainingen en toepassing in de praktijk van het gemeenteleven
Spreker: Jelle de Kok
Reflectie in groepen
Plenair gesprek

Afsluiting
Terugblik door Marius Noorloos
Reflectie in groepen
Sluiting door de dagvoorzitter

Receptie

Certificering

Bezoek van dit symposium via PEPredikanten.nl levert in het kader van Permanente Educatie een certificaat ter waarde van 0,25 EC op.