Geloof en natuurwetenschap

Wetenschap staat niet stil. Wetenschappers kunnen steeds meer verklaren: van de werking van het brein en het gedrag van gelovigen tot het ontstaan van de aarde en het leven. Dat roept allerlei vragen op.

Hoe zit het met Genesis en evolutie? Zijn we meer dan ons brein? Binnen en buiten de kerk vinden levendige en felle discussies plaats over dit soort vragen. Maar hoe ga je daar mee om in een christelijke gemeente?

In deze cursus leer je vooral hoe je tegen de relatie geloof en natuurwetenschap aan kunt kijken. Welke modellen er zijn en welke voor- en nadelen die modellen hebben. Tegelijkertijd krijg je een update van de stand van de wetenschap rond een aantal hot topics. En komt de vraag aan bod: welke consequenties heeft dit voor mijn gemeente?

Programma

  • 2 april 2020: Geloof en wetenschap, over conflicten, modellen, feiten en basishoudingen, door Cors Visser
  • 9 april 2020: Kosmos en materie, door Chris Kruse
  • 16 april 2020: Exegesemodellen Genesis 1-3, door Gert Kwakkel
  • 23 april 2020: Leven en geest, door Chris Kruse

Voorbereidende opdrachten

Deelnemers bestuderen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst:

Over de docenten

Chris Kruse is emeritus hoogleraar ‘geneesmiddelenonderzoek’ UvA; voorzitter curatorium Theologische Universiteit Kampen; tot 2017 voorzitter bestuur ForumC; geeft cursus ‘geloof en natuurwetenschap’ tot nu toe in > 60 kerken.

Gert Kwakkel is hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Kampen en de Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence (Frankrijk); publiceerde over oudtestamentische gegevens m.b.t. schepping en evolutie

Cors Visser is godsdienstsocioloog en directeur van ForumC, een forum voor geloof, wetenschap en samenleving. 

Omvang en certificering

De cursus heeft een omvang van 1,5 EC (8 uur cursus, 24 uur voorbereidende literatuurstudie, 10 uur werkstuk naar keuze). Voor het werkstuk kunnen deelnemers kiezen uit verschillende opdrachten:

  1. schrijf een opinieartikel voor geloofenwetenschap.nl;
  2. ontwikkel een bijeenkomst voor catechisatie/jeugdgroep/gemeenteavond;
  3. schrijf een artikel voor het kerkblad.

Bij voldoende beoordeling van presentie, betrokkenheid en werkstuk ontvangen deelnemers een certificaat ter waarde van 1,5 EC als bewijs van deelname.