Genieten van veelkleurigheid

Hoe kom ik als predikant of kerkelijk werker tegemoet aan alle verschillende belangen en wensen vanuit mijn gemeente zonder mijn eigenheid en de kern van wat ik geloof te verliezen? Hoe kan ik dienstbaar zijn zonder een speelbal te worden van alles wat op mij afkomt? Hoe kan ik leren genieten van die diversiteit?

De manier waarop je waarneemt, denkt, doet en laat; of de wijze waarop je leiding geeft of leiding ontvangt, wordt allemaal sterk bepaald door je drijfveren. Drijfveren worden beschouwd als voorspellers van gedrag. Inzicht in je eigen drijfveren biedt de mogelijkheden om je eigen functioneren ten opzichte van alle anderen om je heen te evalueren en bij te stellen. Dit stelt je in staat te kiezen voor gedrag dat past bij wat jij graag zou willen bereiken.

In taal en in gedrag laten anderen aan jou zien waardoor zij gedreven worden. Die taal en dat gedrag leren herkennen bij gemeenteleden of bij mede-leiders in de kerk, geeft je de mogelijkheden om daarbij aan te sluiten. Dat kan door in preken en in het gesprek af te stemmen op wat de behoefte is. Ervaren dat je precies de juiste taal spreekt om mensen te bemoedigen, aan te spreken of te inspireren.

In deze cursus, die zich speciaal richt op predikanten en kerkelijk werkers, gaan we op basis van inzichten in drijfveren aan het werk met je eigen profiel, dat inzicht geeft in wat jou in beweging zet als je in flow bent, in wat je energie geeft; maar ook wat je belemmert of frustreert, of wat je gaat doen als je onder druk komt te staan. Je leert jezelf herkennen in situaties in gedrag en taal, je leert op basis van deze inzichten jezelf te sturen. Dit kan door op tijd weg te blijven bij wat je frustreert of door onder druk anders te gaan reageren dan je gewend bent.

Deze cursus geeft inzicht in hoe jouw verhaal, jouw preek, jouw taal en de manier waarop je de boodschap brengt, past bij jouw eigen drijfveren. Je leert herkennen wat anderen van jou nodig hebben en hoe je in taal en gedrag aan kunt sluiten bij deze behoefte zonder de kern van wat je gelooft en wat je door wilt geven te verliezen.

Programma en voorbereidende opdrachten

  1. Voorafgaand aan de cursus wordt digitaal de vragenlijst van Management Drives afgenomen. Deze vragenlijst genereert een uniek persoonlijk profiel en biedt inzicht in de manier waarop men naar de dingen kijkt, hoe men een situatie ervaart en op basis waarvan men besluit wel of niet te gaan handelen. Het profiel onderscheidt zes stijlen van persoonlijk leiderschap op basis van zes drijfveren, weergegeven in zes kleuren. Het instrument biedt daarmee ook gemeenschappelijke taal om gedrag bespreekbaar te maken. Het is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor leidinggevenden, maar zet in op persoonlijk leiderschap van elke professional. De cursist krijgt in de 1e bijeenkomst uitleg over zijn/haar profiel. Gedurende de cursus wordt voortdurend de verbinding gelegd tussen de ingebrachte casuïstiek, het persoonlijke profiel en de inzichten die het denken vanuit de verschillende drijfveren oplevert. Dit biedt naast zelfinzicht ook inzicht in de drijfveren van diegenen met wie men veel samenwerkt. De cursist ontvangt een boek met nadere toelichting en uitwerking van het persoonlijke profiel. De kosten van deze vragenlijst bedragen € 200,-; dit bedrag is in het cursusgeld opgenomen.
  2. Voorafgaand aan elke studiedag bestudeer je een deel van Stephen Covey, De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Ter voorbereiding op de eerste studiedag dien je De Inleiding + Eigenschap 1 van het boek te bestuderen. De hamvraag bij het bestuderen is: wat vertelt Covey mij hier over mijn persoonlijk functioneren? Waardoor voel ik me in het bijzonder aangesproken, getriggerd, bemoedigd etc.
  3. De 2e t/m 4e cursusdag start je met een dagdeel zelfstandige intervisie, dus zonder begeleiding door de trainers.

Omvang en certificering

Deze cursus heeft een omvang van 2 EC (56 uur: 4 dagen training = 28 uur; lees- & werkopdrachten = 28 uur). Bij voldoende beoordeling van actieve participatie wordt een certificaat ter waarde van 2 EC uitgereikt.

Over de trainers

  • Drs. J.F. (Koos) Geerds is de eigenaar van bureau Geerds Consult te Dalfsen. Juist in de coaching en training van predikanten heeft hij grote ervaring opgedaan. Inmiddels heeft hij ruim zestig predikanten uit met name de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt begeleid in alle denkbare trajecten en problematieken. Omdat loopbaanbegeleiding en conflictbemiddeling ook tot zijn expertise behoren, kan hij vanuit alle relevante invalshoeken met zijn cliënten meedenken. Steekwoorden: persoonlijk, betrokken, analytisch, deskundig en veel gevoel voor humor. www.koosgeerds.nl
  • Drs. J.M. (Annemarie) Stolper is werkzaam als teamcoach, leidinggevende en trainer. Zij weet zichzelf authentiek en op een natuurlijke wijze te verbinden met haar omgeving. Als leider en trainer inspirerend, sensitief, helder en waarderend. Ze geniet ervan om mensen vertrouwen te geven en ze te laten ervaren hoe krachtig persoonlijk leiderschap is. Dat doet ze altijd vanuit haar verlangen om mensen tot hun recht te laten komen. Haar scherpe en waarderende analyses zijn vaak de basis voor het lef en de moed om een (persoonlijk) veranderingsproces in gang te zetten. Eigenaar van tallentaa, trainingsbureau voor teamtraining en talentontwikkeling. www.tallentaa.nl