Genieten van verscheidenheid!

Communicatietraining voor predikanten

Conflicterende meningen en belangen in kerkenraad en gemeente – als predikant heb je er geregeld mee te maken. Hoe ga je er op een positieve manier mee om? Zo, dat je de ander zijn ruimte gunt, zonder jezelf weg te cijferen. Dienstbaar zijn, zonder de speelbal van andermans luimen te worden. Ja zover te komen dat je er zelfs van kunt genieten! 

Het Enneagram is een eeuwenoude dynamische cirkel die negen persoonlijkheidstypes en hun onderlinge relaties beschrijft. Elk type heeft zijn eigen strategie die succes geeft, maar ook beperkingen met zich meebrengt; negen patronen van denken, voelen en handelen. Tegenwoordig wordt deze cirkel breed ingezet op allerlei terreinen waar sprake is van menselijke relaties en interacties. Elk van de negen basistypes heeft zijn eigen drijfveren, gewoontes en valkuilen. Bovenal heeft elk basistype zijn eigen kernmotivatie. Het is ontdekkend en leerzaam het eigen basistype te leren kennen en begrip te ontwikkelen voor de heel andere manier waarop medemensen met elk hun eigen basistype in het leven staan. Mensen hebben zeer uiteenlopende basisbehoeften. Wanneer deze niet worden erkend en gerespecteerd, ontstaat verwijdering, wrok, conflict of wat niet al…

Na de eerste cursusdag kan je meer begrip voor jezelf en anderen opbrengen. Je kent de hoofdprincipes van het Enneagram en weet hoe de dynamiek van de negen basistypes werkt. Daardoor zal je in het vervolg ‘productiever’ kunnen luisteren en observeren en met meer zelfrelativering en ontspanning met heel andere types dan jezelf kunnen omgaan. Je communicatieve instelling en omgang met anderen wordt positiever en ongedwongener. De beide terugkomdagdelen zijn bedoeld om in een intervisie-achtige setting van elkaar verder te leren.

Kennis van het Enneagram verbreedt de blik en ontspant de geest, waardoor het kerkenraadswerk en het pastoraat een stuk aangenamer worden. 

Trainer

Drs. J.F. (Koos) Geerds van bureau Geerds Consult te Dalfsen (coaching, communicatietraining en mediation)

Voorbereiding

Daniel Ofman en Rita van der Weck, De kernkwaliteiten van het Enneagram. 175 pp.

Certificering

Een certificaat als bewijs van deelname aan deze training (omvang: 1,5 EC; 42 uur incl. leesopdracht) wordt ontvangen wanneer aan de voorbereidende opdracht is voldaan en actief is geparticipeerd in de cursusdagen.