Geweten of gevoel?

Gemeenschappelijke besluiten en het individu in de kerk

Wat geeft in kerkelijke besluitvormingsprocessen de doorslag? Het geweten of het gevoel? Jane Steen, winnares van de Deddens Scriptieprijs Kerkrecht, onderzocht de rol van het geweten zoals die gebruikt wordt in debatten die leiden tot wetswijzigingen in de Church of England.

Steen laat zien hoe actueel en belangrijk aandacht voor het geweten is in morele en kerkelijke kwesties en dat het geweten niet een strikt individuele aangelegenheid is of iets van iemands persoonlijke gevoelen(s). Ze geeft op 17 januari een lezing over Conscience and Change in Church and Law (Geweten en verandering in kerk en recht).

Na de lezing van Steen kijken we naar de Nederlandse context a.d.h.v. ervaringsverhalen van (GKv) synodevoorzitter Melle Oosterhuis, predikant Arjan Wilschut en gaan we in gesprek met de zaal. We zoomen in op eigentijdse vraagstukken en besluitvormingsprocessen en bevragen elkaar op de rol van het eigen geweten.

Programma

Vanaf 14.30 uur: ontvangst met koffie/thee, registratie

  • 15.00 uur – Lezing door Jane Steen, prijswinnares van de Deddens Scriptieprijs Kerkrecht – Conscience and Change in Church and Law
  • 15.45 uur – Melle Oosterhuis, voorzitter generale synode (GKv): Besluiten nemen in synodeverband: Horen naar wat de Geest tot de synode zegt?
  • 16.00 uur – Arjan Wilschut, predikant in Berkel en Rodenrijs en consultant bij Involvation: Besluiten nemen in je lokale kerk: Een praktijkverhaal over het geweten, beslissingen nemen en planmatig werken.
  • 16.15 uur – Panelgesprek met de zaal o.l.v. Leon van den Broeke, universitair hoofddocent kerkrecht aan de Theologische Universiteit Kampen en de Vrije Universiteit Amsterdam

Borrel na afloop