Goddelijke wijsheid

De Wijsheid Gods (Hagia Sophia) – Rusland, 18e eeuw – Ikonenmuseum Kampen

De fascinerende bijdrage van de omstreden Russisch-orthodoxe denker Sergi Boelgakov

In 1937 publiceerde Sergi Boelgakov Sofia. The Wisdom of God, een universele visie op de wereld in de lijn van de Russische sofiologie (Dostojevski, Solovjev). Het boek riep direct heftige reacties op: instemming maar ook veroordeling.

Het Russische manuscript was lange tijd onbekend. Maar theoloog Dick Verhoef kreeg het in Parijs in handen. Hij heeft er een unieke Russisch-Nederlandse editie van verzorgd. Ter gelegenheid daarvan belegt de Theologische Universiteit Kampen in het Ikonenmuseum een symposium over dit uitdagende boek.

Programma

  • Welkom en opening door dr. Barend Kamphuis (TUK)
  • Drs. Dick Verhoef: Sergi Boelgakov: de relevantie van zijn sofiologie
  • Dr. Katja Tolstoj (VU): De ontwikkeling van de sofiologie
  • Pauze
  • Dr. Dima Bintsarovskyi (TUK): Boelgakov and Reformed Theology
  • Ir. Jan Huijgen (Eemlandhoeve): Sofiologie als bron voor de verbinding tussen ecologie en agricultuur – enkele vertalingen in praktijken
  • Rondleiding Ikonenmuseum o.l.v. gids (start 16.00 uur)

Over de sprekers

Jan Huijgen (1957, Bunschoten) is boer en filosoof van de Eemlandhoeve/Mansholtcampus. Hij studeerde aan de Wageningse Universiteit, VU Amsterdam en ICS Toronto. Jan Huijgen werd ooit geraakt door Sergeii Bulgakov vanuit zijn Landmarkstudie/Vekhi/Between Heroism en Ascetism,
en vertaalt dat nu in de wijsheid/sofia rond de integraliteit van ecologie en agricultuur.

Barend Kamphuis is emeritus hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen.

Dick Verhoef (1931, Den Haag) emeritus hervormd predikant, sinds 1984 gewijd priester van de Poolse Orthodoxe Kerk. Theologiestudie in Leiden, in 1972 doctoraal dogmatiek in Kampen. Van 1967-1984 gemeentepredikant. Landenadviseur van de Europacommissie voor Oost-Polen en Rusland; boekverspreider. Boelgakov viel op; die werd en bleef zijn passie.

Meer informatie volgt.

Praktische informatie

  • Entree: € 15,00 incl. koffie/thee en rondleiding Ikonenmuseum
  • Voertaal: Nederlands, afgezien van de Engelstalige bijdrage van dr. Bintsarovskyi.
  • Het boek van Sergi Boelgakov, Sofia. De goddelijke wijsheid. Schets van een sofiologie, kunt u bestellen door het sturen van een e-mail aan Dick Verhoef. Om enkele pagina’s uit het boek in te zien, klik hier.

Twee korte video’s van Dick Verhoef over Sergi Boelgakov en zijn boek