Gospel Centered Mission

Studiereis Redeemer New York & The Gospel Coalition

“Een inspirerende duik in de wereld en visie van Tim Keller”

Sinds de start van The Gospel Coalition (TGC) in 2005, rondom bekende Amerikaanse theologen als Tim Keller, Don Carson en John Piper, is deze ‘fellowship of evangelical churches in the Reformed tradition’ in snel tempo uitgegroeid tot een netwerk met wereldwijde invloed.

Deze kerken noemen zich ‘deeply committed to renewing our faith in the gospel of Christ and to reforming our ministry practices to conform fully to the Scriptures.’ De Foundation Documents van TGC spreken ferme taal: ‘We have committed ourselves to invigorating churches with new hope and compelling joy based on the promises received by grace alone through faith alone in Christ alone.’ TGC streeft naar vernieuwing van de kerk door trouw aan het ‘oude Evangelie van Christus’, in duidelijke verbinding met de eigen tijd.

In Amerika, maar ook ver daarbuiten, heeft dit geluid duidelijk een snaar geraakt. De website is met 20 miljoen unieke bezoekers per jaar een van de invloedrijkste christelijke websites ter wereld. De tweejaarlijkse National Conference wordt door bijna 10.000 mensen bezocht. Over tal van kerkelijke en culturele grenzen heen worden miljoenen mensen aangesproken door een stevig orthodoxe visie op de Schrift en het christelijk belijden, vanuit een continue focus op het Evangelie van Jezus Christus.

De overeenkomsten tussen het werk van Tim Keller, de praktijk van Redeemer Presbyterian Church in New York, en The Gospel Coalition zijn glashelder: Gospel centered, een sterke missionaire drive en gerichtheid op culturele contextualisatie. Voor wie zich hierin wil verdiepen, en zich wil laten inspireren door dit fenomeen met het oog op zijn of haar betrokkenheid bij kerk en missie in Nederland, is deze studiereis een unieke kans: Een bezoek aan Redeemer Presbyterian Church in New York en aan de National Conference van The Gospel Coalition in Indianapolis, gecombineerd met een literatuurstudie die zich richt op missionair kerkzijn in het seculiere westen met speciale aandacht voor het gedachtegoed van Tim Keller.

Het thema van de Conferentie is ‘Conversations with Jesus’. Ze wil vurig aansporen tot verkondiging van het Evangelie door in te zoomen op een aantal gesprekken die Jezus heeft gevoerd. Onder de 73 sprekers bevinden zich Don Carson, Kevin DeYoung, Tim Keller, John Piper, David Platt, Ligon Duncan, Sinclair Ferguson, Nancy Guthrie, Collin Hansen, Albert Mohler, Russell Moore en Paul David Tripp. PEP zet zich er bij voldoende belangstelling voor in een speciale ontmoeting te arrangeren met Tim Keller of iemand anders die u alles kan vertellen over de visie van Redeemer Presbyterian Church op missionair kerkzijn in de 21e eeuw en de betekenis van ‘Gospel Centeredness’.

Programma en opdrachten

  • Vrijdag 29 t/m zondag 31 maart 2019: Bezoek aan New York, o.a. 9/11 Memorial & Museum, en Redeemer Presbyterian Church
  • Maandag 1 t/m woensdag 3 april 2019: Bezoek aan National Conference The Gospel Coalition 2019, Indianapolis (met lezingen en workshops van Tim Keller, Don Carson, John Piper, Sinclair Ferguson, Kevin De Young e.a.)
  • PEP zet zich ervoor in om hetzij in New York, hetzij in Indianapolis, een speciale ontmoeting te arrangeren met Tim Keller of iemand anders die u kan vertellen over de visie van Redeemer Presbyterian Church NY op missionair kerkzijn in de 21e eeuw
  • Bestuderen en reflectieverslag (volgens aangeleverd format en vraagstelling in overleg met prof. dr. Stefan Paas) van onder andere: Tim Keller, Centrum-Kerk, Tim Keller, Preken (ca. 600 pag.), en Stefan Paas, Church Planting in the Secular West: Learning from the European Experience (ca. 300 pag.); overige literatuur volgt.
  • Reflectieverslag (volgens aangeleverd format en vraagstelling in overleg met prof. dr. Stefan Paas) van bezoek kerkdienst Redeemer, bestudering Foundation Documents The Gospel Coalition, en lezingen/workshops National Conference 2019 van The Gospel Coalition
  • U bepaalt in principe zelf wanneer u in New York arriveert en weer uit Indianapolis of New York vertrekt; u heeft dus de mogelijkheid om langer in Amerika te verblijven. Voor de studiereis is van belang dat u tijdig in New York arriveert en maandagmorgen 1 april tijdig vertrekt naar Indianapolis om de start van de conferentie mee te kunnen maken.

Omvang

5 EC (140 uur: conferentiebezoek 30 uur; literatuurstudie en verslagen 110 uur). Een certificaat van 5 EC wordt uitgereikt bij actieve participatie en voldoende beoordeling van de reflectieverslagen. Beoordelaar is prof. dr. Stefan Paas.

Kosten 

  • Retourtickets AMS-NY, NY-IND, Esta-visum, hotelovernachtingen, maaltijden, consumpties, museum, metro, Conference fee, reisverzekering, annuleringsverzekering etc. voor eigen rekening en op eigen verantwoordelijkheid (prijzen variëren al naar gelang gekozen tickets, hotels etc.; u dient rekening te houden met ca. € 2000 euro totaal; de hotelkosten kunt u halveren door samen een kamer te boeken). PEP beveelt het aan om samen met anderen te reizen en adviseert daarom t.a.v. tickets en hotels, maar kan niet garanderen dat iedereen gebruik kan maken van dezelfde vluchten en hotels.
  • Vergoeding voor organisatie, beoordeling verslagen, en certificering: € 245,- (te betalen aan PEP)

Aanmelding

Meld uw interesse in deze reis s.v.p. zo snel mogelijk bij de William den Boer (projectmanager PEP), wadenboer@tukampen.nl, ook als u de financiering of toestemming nog niet rond heeft. Dit vergemakkelijkt het combineren van vluchten en hotels. Uiterlijk 1 maart 2019 dient u de factuur van PEP betaald te hebben; restitutie is na deze datum niet meer mogelijk. Voor eventuele annulering van uw reis blijft u zelf verantwoordelijk.