Homoseksualiteit en de Kerk

Verschillende visies, één geloof

De discussie rondom homoseksualiteit is in de kerk niet zelden sterk gepolariseerd. Gesprekken verlopen veelal moeizaam en praktijken zijn verschillend. Hoe kunnen wij elkaar vasthouden en vinden in het geloof dat we gezamenlijk belijden?

Homoseksuele broeders en zusters vragen zich maar al te vaak af of zij wel veilig zijn binnen de christelijke gemeente. Zowel zij die voor het celibaat kiezen, als zij die een relatie van liefde en trouw aangaan, ervaren niet zelden afwijzing, onbegrip en eenzaamheid. Intussen hebben zowel homo- als heteroseksuele christenen te maken met een geïndividualiseerde, op het ik gerichte cultuur, ook op seksueel en relationeel gebied.

Deze studiedag is een gezamenlijk initiatief van verschillende theologen, publicisten en pastors uit verschillende kerken, met verschillende visies op homoseksualiteit. Wat zij delen is dezelfde fundamentele geloofsovertuiging: Jezus Christus is de gekruisigde en opgestane Heere. Biddend openen zij de Bijbel: ‘Spreek HEERE, want Uw knecht hoort’. In het geloof dat we als hetero- en homoseksuelen de opdracht hebben elkaar lief te hebben, elkaars lasten te dragen en zo de wet van Christus te vervullen.

Vanuit deze eenheid lichten de sprekers hun verschillende visies toe in themablokken rondom ethiek, exegese en hermeneutiek, scheppingsorde en het christelijk huwelijk, praktische en pastorale vragen, en heiligheid en veiligheid. Daarnaast gaan ze liefdevol én kritisch met elkaar in gesprek, op zoek naar wat hen bindt, waar huiswerk nodig is, en hoe om te gaan met verschillen. Ook luisteren zij naar lesbiennes en homo’s die op verschillende manieren omgaan met hun geaardheid. Deze panelleden gaan in gesprek met de sprekers om hen praktisch, pastoraal en theologisch te bevragen vanuit hun eigen praktijk.

Met elkaar hopen we een aanzet te kunnen geven tot meer eenheid, verdieping van onze kennis, en meer wederzijds begrip. Bovenal hopen we elkaar aan te kunnen scherpen om heilig te leven en elkaar lief te hebben, tot eer van God.

Voorafgaand aan de studiedag ontvang je een brochure met daarin artikelen van de sprekers en panelleden, ter extra verdieping en voorbereiding op 16 november. Tijdens de studiedag zullen er géén video-opnames van de lezingen worden gemaakt. Er verschijnt dus geen serie video’s van de lezingen op deze website. Lunch en verdere catering zijn bij de dag inbegrepen. Evenals gesprekskaartjes die het Praktijkcentrum tijdens de pauzes beschikbaar zal hebben. Wie literatuur wil aanschaffen, kan dat doen in de boekenstand.

Download programma

Sprekers

Ad de Bruijne
Wim Dekker
Gerard den Hertog
Jan Hoek
Maarten Kater
Jan Mudde
Robert Plomp

Panel

Margriet Kinderman
John Lapré
Kristi Satjadibrata
Herman van Wijngaarden
Ine Wildschut

Voorzitters

Ad de Boer
Elsbeth Gruteke

Inhoudelijk betrokken

Wim de Bruijn
Maarten van Loon
Henk Medema
Willem Ouweneel
Wieger Sikkema
Guido Sneep
Paulien Vervoorn

Niet geïnteresseerd in 0,25 EC + certificaat? Geef je dan op via AKZ+ Weet wat je gelooft: www.weetwatjegelooft.nl/homoseksualiteitendekerk.