Kennismakings- en bezinningsreis naar Israël

Maak kennis met het land van de Bijbel

Een introductiereis vol persoonlijke en theologische bezinning.

Israël: (bijna) iedereen vindt er wel wat van. Soms lijkt het alsof de wereld om dat ene kleine land draait. Wat maakt het land zo bijzonder? Hoe is het land en volk ontstaan? Welke plaats neemt het in? Hoe staan we er als christenen tegenover? Welke theologische vragen zijn aan de orde?

Een christen kan niet om Israël en de joden heen. De Messias is immers uit dat land en volk voortgekomen! Kun je Bijbelteksten zien en begrijpen in hun context zonder kennis van het jodendom? Kun je echt doorleefd preken over teksten die zijn ontstaan in een land waar je nog nooit bent geweest?

Om deze reden organiseert Permanente Educatie Predikanten een reis naar Israël met Koert van Bekkum. De reis is bedoeld voor predikanten, theologen en kerkelijk werkers die willen kennismaken met Israël en zich willen verdiepen in de cultuur en het jodendom, de vragen rondom het land en volk maar ook willen reflecteren op wat dit voor hun persoonlijk geloof en visie betekent.

Voorbereiding

Om goed voorbereid op reis te gaan, wordt er een voorbereidingsbijeenkomst met Michael Mulder (Centrum voor Israëlstudies) gehouden. Tijdens de voorbereidingsdag denken we alvast na over theologische vragen. Literatuurstudie en opdrachten vormen ook onderdeel van de voorbereiding. Deze voorbereiding is verplicht om aan de reis deel te kunnen nemen.

Programma en opdrachten

 • … (volgt)

Tijdens de reis o.a.:

 • Jerusalem: Yad Vashem, Oude Stad, Christ Church, Kotel met Bar Mitswa’s,
  Stad van David, Kidron dal, Olijfberg, Via Dolorosa, Sionspoort etc.
 • Reis langs Dode Zee, Masada, Ein Gedi, Qumran.
 • Dienst in messiaans-joodse synagoge.
 • Inspirerende ontmoetingen met joden en Arabieren.
 • Tijdens de reis ter plekke historisch-bijbelse achtergronden.
 • Overnachting in de woestijn.
 • Ruimte voor (persoonlijke) reflectie.
 • Ruimte voor ontspanning en gezellig samenzijn.
 • Rondreis door het Bijbelse hartland.

Omvang

5 EC (voorbereidingsbijeenkomst, literatuurstudie, reis). Een certificaat van 5 EC wordt uitgereikt bij actieve participatie en voldoende beoordeling van de opdrachten.

Kosten

€1995,- per persoon.

Deze prijs is inclusief:

 • 10-daagse reis georganiseerd door TimeOutTravel
  Tickets, verblijf, ontbijt, lunch en diner en vervoer in Israël
 • Voorbereidingsdag
 • Begeleiding
 • Certificaat/administratie

De prijs is exclusief vervoer naar/van het vliegveld in Nederland.

Tijdens het verblijf in Jerusalem maken we gebruik van meerpersoonskamers. Deze kamers zijn alleen voor de eigen groep, er worden dus geen anderen toegevoegd.
Een tweepersoonskamer is mogelijk, hiervoor geldt een toelage van €160,- per persoon.

Organisatie

De reis wordt georganiseerd door Permanente Educatie Predikanten in samenwerking met TimeOutTravel te Urk. TimeOutTravel is een budgetreisbureau dat ontmoetingen en persoonlijk contact met lokale bewoners organiseert. Deze leerzame ontmoetingen laten zien hoe fascinerend het land zich heeft ontwikkeld. Kennismaking met het land, het volk en de cultuur helpt om de Bijbel beter in context te zien. Reizen van TimeOutTravel zijn verrijkend, boeiend en ontdekkend.

Naast Koert van Bekkum zullen 1 of 2 begeleiders vanuit PEP en een reisleider van TimeOutTravel met de groep meegaan.

Aanmelding

Gaat u ook mee? Reserveer dan via de knop ‘Inschrijven’!

Heeft u interesse in deze reis, maar heeft u de financiering of toestemming nog niet rond, stuurt u dan een e-mail naar Gertia van Loo-Wolf (projectleider PEP), jgvanloo@tukampen.nl
Wilt u graag mee, maar twijfelt u bijvoorbeeld omdat u minder goed ter been bent, neem dan ook even contact op. We kijken graag wat er mogelijk is.

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.