Ken jezelf!

Bespiegelingen over een christelijk mensbeeld

Wie ben je als mens? Wat betekenen God, je medemens en je levensverhaal voor je identiteit? Uiterst complexe vragen, die een diepgaand symposium zeker de moeite waard maken.

Sociaal wetenschapper en psychosociaal therapeut Willem van der Horst publiceerde recent het boek Ken jezelf! Bespiegelingen over een christelijk mensbeeld. In het boek laat hij stap voor stap zien wat inzichten uit de sociale wetenschappen, de theologie en de filosofie ons kunnen vertellen over onszelf. Daarbij legt hij voortdurend verbanden met Bijbelse lijnen. Van der Horst pleit vurig voor ‘Christus in ons’ als noodzakelijke aanvulling op het in de orthodox-gereformeerde theologie bekende ‘zijn in Christus’.

Reden genoeg om aan deze thematiek een studiemiddag te wijden! Van der Horst bijt het spits af. Hij zal zijn inzichten helder voor het voetlicht brengen. In reactie op zijn lezing komen drie sprekers aan het woord. Allereerst Suzan de With, vanuit een cultureel-antropologische benadering. Vervolgens Egbert Brink, vanuit een pastorale benadering. Tot slot een reflectie van Patrick Nullens, vanuit een ethisch-theologische bezinning op mensbeeld. Tijdens de studiemiddag leggen alle sprekers een kritische vraag in ons midden en komt u als deelnemer aan het symposium uiteraard ook aan het woord.

Programma

 • 13.30 uur – Inloop
 • 14.00 uur – Opening, door dagvoorzitter Annemiek de Jonge
 • 14.10 uur – Speerpunten – Willem van der Horst
 • 14.30 uur – Boekpresentatie
 • 14.40 uur – Eerste respons – cultureel-antropologische benadering” – Suzan de With
 • 15.00 uur – Tweede respons – “pastorale benadering” – Egbert Brink
 • 15.20 uur – Pauze
 • 15.50 uur – Derde respons – ethische benadering/theologische bezinning op mensbeeld” – Patrick Nullens
 • 16.10 uur – Respons Willem van der Horst
 • 16.25 uur – Gesprek met de zaal
 • 16.50 uur – Afsluiting, door dagvoorzitter Annemiek de Jonge
 • 17.00 uur – Borrel

Over de sprekers

 • Dr. Egbert Brink is universitair docent Oude Testament & Pastorale Theologie en coördinator ‘Luisteren naar het Woord & Vertolken vanuit de Bron’ aan de Theologische Universiteit in Kampen. Daarnaast is hij deeltijd predikant in Waddinxveen.
 • Drs. Willem C. van der Horst was tot zijn pensionering docent godsdienstpsychologie en pastoraat aan de academie voor theologie, Hogeschool Viaa te Zwolle en de ETF te Leuven. Daarnaast is hij therapeut en supervisor, en auteur van boeken over pastoraat en christelijke antropologie.
 • Prof. dr. Patrick Nullens (1964) is hoogleraar ethiek en theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, en onderzoeksdirecteur van het Institute of Leadership and Social Ethics. Binnen dit kader leidt hij een door de Goldschmeding Foundation gefinancierd onderzoeksproject over relationele antropologie en economie (homo amans). Daarnaast is hij deeltijds pastor theologie en onderwijs van de Vrije Evangelisatie Zwolle. Patrick schreef verschillende boeken en artikelen op het terrein van ethiek en mensbeeld.
 • Suzan de With, MSc (1980) is geboeid door het hoe en waarom van menselijk gedrag, en de verhouding tussen de mens en het hogere. Zij studeerde algemene sociale wetenschappen (ASW) en theologie. Deze disciplines ontmoeten elkaar onder andere in de vraag: wie is de mens?, maar hanteren bij het beantwoorden hiervan heel verschillende perspectieven. Willem van de Horst roept ons in zijn boek op om goed na te denken over cultuur, mens en God. Suzan zal in haar bijdrage bespreken in hoeverre de sociale wetenschappen en de godgeleerdheid eigenlijk in staat zijn om ons hierbij te helpen. Suzan was van 2006-2019 beleidsmedewerker en docent interculturele communicatie bij Hogeschool Viaa. Momenteel is zij werkzaam als manager van kinderopvangorganisatie IRIS Opvang in Kampen.

Opdracht 1,5 EC

Deelname via PEP levert 1,5 EC aan studiepunten op. De opdracht vindt u hier.
Geen interesse in studiepunten? Meld u zich dan aan via www.weetwatjegelooft.nl/kenjezelf