Lente in de kerk!

Geloven in bloei

Meer actueel lentenieuws: www.lenteindekerk.nl

Op 26 september 2020 vieren we Lente in de kerk! In tijden van secularisatie en ontkerkelijking komt de focus makkelijk te liggen op de ondergang van kerken, het evangelie in de marge. Wij zijn er van overtuigd dat God ook in de marge werkt en dat het evangelie doorwerkt in het onverwachte.

Maar dat hoeft niet te betekenen dat we als kerken moeten focussen op krimp: Het evangelie is een geweldige boodschap voor iedereen. En waar het evangelie klinkt, is bloei mogelijk. God is aan het werk, in oude kerken, nieuwe kerkplanten en internationale gemeenschappen. Ook al zien we ledentallen teruglopen en ongeloof groeien: God wil niet dat we de moed opgeven. Zijn hoopvolle evangelie wordt over de hele wereld gezaaid en wie goed kijkt ziet bloei, vaak op onverwachte plekken.

René van Loon, predikant van PKN-wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam is zijn leven lang al bezig met missionaire vragen en activiteiten in Rotterdam. In de afgelopen jaren ging hij op bezoek bij heel veel kerken. En wat hij vond: Lente, bloei en groei. In zijn boek ‘Lente in de kerk’ geeft René vele voorbeelden van groei in kerken. Het is geweldig en bemoedigend om te lezen. Wij zijn er van overtuigd dat het goed is om de lente te vieren. Daarom zijn we nu bezig met het vormgeven van de dag: Lente in de kerk!

Tijdens Lente in de kerk  vieren we bloeiend geloof en groei  in kerken. Sprekers als Samuel Lee, Jurjen ten Brinke en Paul Visser, er is muziek (o.a. The Psalm Project), een markt, maar liefst 18 verschillende workshops en ruimte om elkaar als lokale kerken en christenen te ontmoeten.

PE-opdracht en certificering

Predikanten en theologen kunnen deze dag in het kader van permanente educatie volgen. De opdracht heeft een omvang van 1 EC (28 uur) en bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Bezoek Lente in de kerk! op 26 september 2020
  • Bestudeer: René van Loon, Lente in de kerk (KokBoekencentrum 2020)
  • Schrijf een verslag van max. 2500 woorden waarin je: 1. reflecteert op het boek; 2. reflecteert op de dag en de workshops die je hebt bezocht; 3. beschrijft hoe jij in de context van jouw bediening ruimte kunt/wilt/gaat geven aan de ‘lente’.
  • Deadline voor het inleveren van het verslag is 26 oktober 2020.
  • De verslagen worden beoordeeld door René van Loon en namens Permanente Educatie Predikanten door William den Boer of Geranne Tamminga. Bij voldoende beoordeling ontvang je een PE-certificaat van 1 EC.

Klik hier om je op te geven voor Lente in de kerk! en de PE-opdracht.