Leven in Christus

Zicht op de hele Christus voor het hele leven

Jezus is niet op te delen in stukjes, maar vaak leven we wel met een stuk: wat onze eigen traditie aanreikt, wat relevant is, wat direct aansluit bij een praktijk. Het blijft belangrijk dat christenen niet de hele Christus uit het oog verliezen: hij is het dragende fundament van het christelijke leven.

Wat is de betekenis van Jezus Christus vandaag? In zijn boek Leven in Christus gaat Hans Burger, die in 2008 promoveerde op hetzelfde thema, in op verschillende aspecten van het verhaal van Jezus Christus: zijn plek in de Bijbel en het christelijke leven, de betekenis van zijn dood en opstanding (verzoeningsleer), eenheid met Christus, en delen in Christus.

Voorgangers moeten niet alleen hun winst doen met steeds weer nieuwe trends, maar ook zicht hebben op het geheel van werkelijkheid van Jezus Christus om van daaruit voor te gaan en een weg te kunnen wijzen. De cursus “Leven in Christus” biedt gezamenlijke reflectie en bezinning op deze kern van het geloof en helpt bij de toepassing ervan op de kerkelijke praktijk.

Inschrijving studiedag verplicht

De cursus start op 24 november 2017 met deelname aan de studiedag Leven in Christus. U dient zich hiervoor apart aan te melden via www.weetwatjegelooft.nl/leveninchristus (kosten: € 35) of via deze website www.pepredikanten.nl/leveninchristus (kosten € 75).

Certificering

Deze cursus heeft een omvang van 2 EC (56 uur: studiedag 7 uur; 5 dagdelen cursus 15 uur; literatuur 280 pag. = 22 uur; eindopdracht 12 uur). U ontvangt na deelname een certificaat op voorwaarde van actieve presentie tijdens de studiedag en minimaal 4 van de 5 cursusdagen, en een voldoende beoordeling van de eindopdracht.