Nascholingstrack Predikanten

Je bent predikant in volle rechten. Je hebt een academische studie theologie afgerond en je geniet van je werk als gemeentepredikant. Toch loop je af en toe tegen interessante of langdurig tegen complexe zaken aan waar je niet meteen een antwoord of weerwoord op hebt, ondanks al je theologische bagage. Je merkt dat je studie wel een basis heeft gegeven, maar dat je op sommige aspecten van het predikantswerk niet helemaal – of soms helemaal niet – bent voorbereid. Of je ervaart juist wel dat je studie theologie een geweldige basis bood, maar je voelt de behoefte om vanuit de praktijkervaring weer even terug te gaan naar de theorie voor een gezonde uitwisseling tussen theorie en praktijk. Daar biedt deze cursus je instrumenten voor.

Een relevant programma voor startende en ervaren predikanten

In de afgelopen maanden hebben we gepolst waar behoefte aan is en ons best gedaan om de synode-eis voor verplichte nascholing (van predikanten die na 2016 afgestudeerd zijn) om te zetten in een mooi en vruchtbaar programma. Het resultaat: Acht studiedagen van elk twee dagdelen, verspreid over twee jaar. Met op jullie verzoek meer diversiteit in onderwerpen, meer gastsprekers en praktische toerusting. We gaan met mooie thema’s aan de slag, denk aan: geestelijk leiderschap, draaglast en draagkracht, leiderschap en liturgie, onrust in je gemeente en de positie en transparantie van de predikant. Er zal veel ruimte zijn voor jullie praktijkervaring, persoonlijke vorming en onderlinge uitwisseling.

Al met al zijn we trots op het programma dat we voor jullie hebben neergezet!

In de ochtenden wordt aandacht besteed aan ecclesiologische en kerkrechtelijke kanten van de thema’s, in de middag gaan we onder leiding van een gastdocent verder met het thema aan de slag. Het ochtendprogramma wordt afwisselend ingevuld door Hans Schaeffer en Leon van den Broeke, de middagen worden verzorgd door een gastdocent. Emeritus-predikant Henk Messelink zal tijdens alle dagen aanwezig zijn en tijdens dit traject met jullie oplopen. In overleg is hij ook bereid om door het jaar heen wanneer gewenst, mee te denken.

Het programma bestaat uit 8 cursusdagen verspreid over twee jaar.

Leiderschap

DAG 1 Geestelijk leiderschap (1 november 2019)
Gastdocent Klaas Quist (1972) is een ervaren begeleider van leiders in de kerk en daarbuiten. Sinds 2011 is hij werkzaam voor de Nederlands Gereformeerde Toerusting en begeleidt en adviseert hij kerkenraden en predikanten.
DAG 2 Leiderschap en liturgie (17 december 2019)
Kees van Ekris (1972) is programmaleider van Areopagus, een centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van de IZB. In 2018 promoveerde hij aan de PThU op een proefschrift over profetische prediking 

Kerk = werk?

DAG 3: Het overzicht bewaren (21 februari 2020)
Gastdocent Inez Petter (1974) is een ervaren trainer en coach op het gebied van werkstress, timemanagement en procesverbetering. Ze zet zich graag in voor het werk van predikanten; ook is ze verbonden aan de TU Kampen. 
DAG 4: Balanceren tussen draagkracht en draaglast (24 april 2020)
Gastdocent Michelle van Dusseldorp (1963) is psycholoog, coach en oprichter van Groundwork. In haar werk zoekt ze voortdurend naar de integratie van theologie en psychologie. Ze is auteur van diverse boeken en gaat graag het gesprek aan over draagkracht en draaglast.

Bestuur en conflict

DAG 5: Besturen, aansturen en communicatie (najaar 2020)
Gastdocent Koos Geerds (1948) is eigenaar van bureau Geerds Consult. Hij is ervaren in de coaching en training van predikanten, op het gebied van communicatie, management, mediation, assertiviteit en loopbaanbegeleiding.
DAG 6: Onrust in je gemeente (conflictuologie) (najaar 2020)
Gastdocent Wico Verbaan is trainer, coach en vertrouwenspersoon bij Restment. Vanuit Restment werkt hij bij bedrijven, op scholen en in kerken in conflictsituaties. Hij doet onderzoek, geeft les, coacht en helpt bij mediation en security manegement. Wico is verbonden aan de GKv Nijkerk-Oost.

Predikant en kerk(verband)

DAG 7: Positie & transparantie van de predikant (voorjaar 2021)
Steunpunt Kerkenwerk  is een vereniging vanuit GKv en NGK gemeenten en ondersteunt hen op het gebied van financiën, beheer en kerkelijk personeelsbeleid. Corinne Starreveld is adviseur kerkelijk personeelsbeleid en ondersteunt gemeenten in hun rol als werkgever. Daarnaast ondersteunt zij predikanten en kerkelijk werkers op de gebieden van verwachtingen rondom de rollen professional/vrijwilligers, mobiliteit, preventie, begeleidingscommissies, coaching en scholing. Haar achtergrond is HRM. Ruurd Kooistra is senior adviseur Begeleiding Kerkenwerk en ondersteunt gemeenten in hun rol als werkgever. Met name op het gebied van materiële zaken, vragen rondom pastorie en vergoedingen of maatwerktrajecten als losmaking of ontheffing. Ook nam hij deel aan de werkgroep BIRD, beweging in rechtspositie predikantszaken. Zijn achtergrond is bedrijfskunde.
DAG 8: Lokaal en bovenlokaal (najaar 2021)

Aanmelden

Ben je predikant en val je nog niet onder de synoderegeling van 2017 maar wil je wel graag bij (een deel van) de studiedagen zijn?
Het volgen van twee opeenvolgende studiedagen is mogelijk.
Kosten per blok = €475,- Leiderschap: 1 november en 17 december; Kerk=werk?: voorjaar 2020; Bestuur en conflictsituaties: najaar 2020; Positie predikant en kerk(verband): voorjaar 2021. Voor het volledige traject betaal je €875,- per studiejaar.
In overleg kan ook in drie termijnen betaald worden, omdat het traject in drie kalenderjaren valt.