Overtuigend spreken

Hoe (s)preek ik ontspannen en overtuigend en hoe zorg ik dat mijn luisteraars geboeid blijven? Hoe haal ik het beste uit mijn stem en hoe voorkom ik stemproblemen? Goede vragen die elke predikant wel eens bezighouden.

Ze zijn aan te vullen met tal van andere vragen: Hoe ben en blijf ik goed verstaanbaar, ook voor mensen die minder goed horen? Hoe breng ik meer afwisseling in mijn verhaal? Hoe sta ik met minder spanning en meer zelfvertrouwen voor een groep? Voor iemand die regelmatig in het openbaar spreekt zijn het vragen die professionele aandacht en training verdienen.

Logopedist en trainer Nynke Duijzer-Algra gaat in de training Overtuigend spreken met een kleine groep aan de slag met de belangrijkste instrumenten voor het (s)preken: stem en spraak. Er wordt gewerkt aan een goede houdingopbouw, aan goed, veilig en draagkrachtig stemgebruik (o.a. met de populaire methode Lax Vox) en aan het verfijnen en optimaliseren van de verstaanbaarheid en het spreektempo. We trainen een levendige intonatie, boeiend spreken en presenteren en het vergroten van de spanningsboog bij de luisteraars. Hiernaast werken we aan het vergroten van het zelfvertrouwen en het verminderen van spanning bij het spreken voor een groep.

De training bestaat uit een afwisselende mix van informatie, goed toepasbare oefeningen en materialen, voorbeeldopnames en filmpjes. Er wordt geoefend met de hele groep en in tweetallen. Ook houdt elke deelnemer tijdens alle ochtenden een deel van een vooraf voorbereide preek / presentatie, waarin de nieuw aangeleerde spreektechnieken geoefend en toegepast kunnen worden. Je krijgt dan zowel van de trainer als van je collega’s feedback op je (s)preken en presenteren. Tussen de trainingsochtenden door kunnen er via de mail vragen worden gesteld en kan er feedback worden gevraagd op preekopnames: zo krijg je een goede lijn in het leerproces en gebeurt er daadwerkelijk iets met het geleerde. Ook is het mogelijk om na de trainingen nog (een) individuele sessie(s) bij te boeken.

De inhoud van de training wordt deels in overleg met de cursisten samengesteld; de nadruk komt te liggen waar de cursisten dat willen. Desgewenst kan er naast bovenstaande ook aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld het goed voorlezen van schriftlezingen, het houden van een verhaal of praatje voor de kinderen e.d.

‘Interessant, relevant en toepasbaar. Een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Aanbevolen!’

Klik hier voor meer referenties

Over de trainer

Nynke Duijzer-Algra is logopedist en eigenaar van Dixit stem-, uitspraak- en presentatietraining voor kerkelijke sprekers. Zij heeft tien jaar ervaring in het trainen en coachen van o.a. predikanten, theologiestudenten, ouderlingen en kerkelijk werkers, zowel individueel als in groepen. Zie ook www.dixit.info en www.facebook.com/dixitnynke.

Dixit: een goede boodschap verdient een goede spreker! 

Certificering

De training heeft een omvang van 0,75 EC (12 uur training; 9 uur opdrachten). Bij voldoende participatie en beoordeling ontvangen deelnemers een certificaat.