Predikant en kerkverband

De classis waar je deel vanuit maakt is niet erg actief. De vergaderingen zijn formeel en functioneel, maar je hebt het idee dat er weinig verbondenheid bestaat tussen de classiskerken in de regio. Liever zou je wat meer met lokale kerken samenwerken, overleggen en kijken wat jullie samen kunnen betekenen in de buurt. Helaas merk je dat je hiervoor vanuit je gemeente weinig steun ontvangt. Men vindt het beter dat je investeert in contacten met kerken en predikanten uit de classis. Je hebt al voorgesteld om tweewekelijks een preekvoorbereidingsmiddag te organiseren, het kan best bij jou thuis. Helaas proef je hiervoor weinig animo.

Tijdens de tweedaagse cursusmodule Predikant en kerkverband ga je samen met docenten dieper in op vragen die raken aan lokaal kerkzijn en het kerkverband. In de ochtenden wordt aandacht besteed aan ecclesiologische en kerkrechtelijke aspecten, in de middag gaan we onder leiding van adviseurs Ruurd Kooistra en Corinne Starreveld (Steunpunt KerkenWerk) aan de slag met de thematiek. Het ochtendprogramma wordt afwisselend ingevuld door Hans Schaeffer en Leon van der Broeke, de middagen worden verzorgd door een gastdocent. Emeritus-predikant Henk Messelink zal tijdens de dagen aanwezig zijn en  desgewenst met jullie oplopen.

Positie en transparantie van de predikant 

(voorjaar 2021, dag 1 module Predikant en kerkverband, dag 7 volledige nascholingstrack)

Tijdens deze trainingsdag staat je positie als predikant en je rechtspositie centraal in relatie tot andere spelers in het kerkelijke veld. Wat behoort wel en niet tot je bevoegdheden, welke rol kun je je wel (laten) aanmeten en welke niet? Hoe (weinig) transparant ben je over gewerkte uren dan wel vrije tijd en vakanties? De trainingsdag gaat ook over je positie als bewoner van de huis van de gemeente: de pastorie. We kijken naar zowel het (kerk)juridische en ecclesiologische kader en ook naar de ethische aspecten van je positie als predikant: integriteit.

Meer informatie volgt z.s.m.

Literatuur:

  • volgt z.s.m.

Lokaal en bovenlokaal

(voorjaar 2021, dag 2 module Predikant en kerkverband, dag 8 volledige nascholingstrack)

Tijdens deze trainingsdag verschuift de focus naar de relatie van de lokale gemeente met het kerkverband. Je hebt je handen vol aan de lokale gemeente en hebt weinig energie voor wat je ervaart als het instituut kerk. Of je vindt het juist heerlijk om even weg te zijn uit de lokale gemeente en geografisch overstijgend met Gods kerk bezig te mogen zijn. Wat zijn de bevoegdheden van de classis en de generale synode? Wat is je rol als kerkvisitator of deputaat? (– en wat niet!).

Ook komt de samenwerking met andere kerken in je dorp, stad(swijk) en regio aan bod ten behoeve van Gods wereld om ons heen. Het gaat dus ook om de relevantie van kerkpraktijken in de plaats waar je woont en werkt.

Meer informatie volgt z.s.m.

Literatuur:

  • volgt z.s.m.

Steunpunt Kerkenwerk  is een vereniging vanuit GKv en NGK gemeenten en ondersteunt hen op het gebied van financiën, beheer en kerkelijk personeelsbeleid.

Twee adviseurs van Steunpunt KerkenWerk leveren een bijdrage;

Corinne Starreveld is adviseur kerkelijk personeelsbeleid en ondersteunt gemeenten in hun rol als werkgever. Daarnaast ondersteunt zij predikanten en kerkelijk werkers op de gebieden van verwachtingen rondom de rollen professional/vrijwilligers, mobiliteit, preventie, begeleidingscommissies, coaching en scholing. Haar achtergrond is HRM.

Ruurd Kooistra is senior adviseur Begeleiding Kerkenwerk en ondersteunt gemeenten in hun rol als werkgever. Met name op het gebied van materiële zaken, vragen rondom pastorie en vergoedingen of maatwerktrajecten als losmaking of ontheffing. Ook nam hij deel aan de werkgroep BIRD, beweging in rechtspositie predikantszaken. Zijn achtergrond is bedrijfskunde.

Aanmelden

Kosten per blok = €475,- Leiderschap: 1 november en 17 december; Kerk=werk?: 21 februari en 24 april 2020; Bestuur en conflictsituaties: najaar 2020; Positie predikant en kerk(verband): voorjaar 2021.
Schrijf je je in voor de hele track? Dan sturen we je een kortingscode van €150,- voor het laatste blok (info@pepredikanten.nl)