Predikant en Praktijk

Efficiënt en doelgericht werken in de pastorie

De organisatie van predikantswerk is meer dan timemanagement.  Het gaat vooral om voldoende aandacht en mentale ruimte voor de dingen die je wilt of moet doen.

Binnen de drieslag “ambt – persoon – professie” focust “Predikant en praktijk” vooral op de professionaliteit van de predikant. De persoonlijke en spirituele dimensie krijgen een geïntegreerde plek tijdens de trainingsdagen. Voor de onderbouwing maken de trainers gebruik van verschillende methodes, zoals Getting Things Done (David Allen).

“Predikant en praktijk” is ontstaan vanuit de praktijk van het predikantschap. Arnold Huijgen en Daniël Timmerman hebben deze tweedaagse training ontwikkeld vanuit hun eigen werksituatie, toen zij het werk in de gemeente combineerden met een deeltijdaanstelling aan de TU Apeldoorn. Hun eigen ervaring dat het nodig én leuk is om met enige regelmaat naar je eigen manier van werken te kijken, motiveert hen sinds 2008 om de training te geven aan predikanten, en aan theologiestudenten in de afrondende fase van hun studie.

De training bestaat uit twee keer twee dagdelen. De eerste dag steekt in bij de ervaringen van de deelnemers en legt een theoretische en praktische basis aan de hand van praktijkvoorbeelden, praktische opdrachten en best practices. Tijdens de tweede dag ligt de nadruk meer op reflectie en verdieping ten aanzien van persoonlijk management.

Verplichte literatuur

Aanschaf en bestudering van de meest recente editie van David Allen, Getting Things Done. De kunst van stressvrije productiviteit (2015) is verplicht onderdeel van de training.

De trainers

Prof.dr. Arnold Huijgen is hoogleraar dogmatiek en symboliek TU Apeldoorn.
Dr. Daniël Timmerman is predikant van de NGK te Eindhoven en docent kerkgeschiedenis aan de NGP.

Certificering

De training heeft een omvang van 1,5 EC (10 uur voorbereiding, 14 uur cursusdagen, 18 uur tussentijdse verwerking). Om voor certificering in aanmerking te komen dienen beide trainingsdagen actief te worden bezocht en aan alle opdrachten voldoende te worden voldaan.