The Undefended Leader – Intervisietrack

Hoe komt het dat mijn agenda toch steeds weer dichtslibt? En mijn hoofd op den duur ook … Waarom tonen gemeenteleden niet meer initiatief? Welk effect heeft mijn houding op mijn gemeenteleden?

Herken je deze vragen in je werk als predikant? Maak de keuze om de Intervisietrack The Undefended Leader te volgen. Je bent een jaar lang onderweg met elkaar. Ieder kwartaal word je opgefrist om als Undefended Leader in de wereld te staan. Verschillende vormen van leren (onderwijs, leren van elkaar, buddy’s, coachgesprek, literatuurstudie) zorgen voor ruimte om in beweging te komen in je persoonlijke proces als leider in de praktijk van alledag.

Simon Walker ontwikkelde de benadering van The Undefended Leader binnen de theologische opleiding van predikanten aan Wycliffe Hall, Oxford University. In zijn trilogie The Undefended Leader (2011) legt Walker uit dat je in het ‘verdedigend’ zijn als leider ten diepste je eigen ego verdedigt. De intervisietrack richt zich op vrijheid om jezelf te zijn in interactie met je omgeving en om bewegelijk te kunnen zijn met diverse houdingen in verschillende situaties. Hierbij speelt de kracht van zwakheid een wezenlijke rol. Onder andere in de kerk, waar het ongemak wordt gevoeld over ‘de sterke leider’, is deze benadering vruchtbaar gebleken.

Wat levert de track je op?

 • Gezamenlijke leerervaringen opdoen in leiderschap, elkaar leren kennen en groeien in visie voor leiderschap.
 • Bewustwording van hoe jij leiding geeft vanuit wie je bent en de invloed die dit heeft op degenen die jij leidt.
 • Meer vrijheid om jezelf te zijn, moedig en nederig, waardoor je leiderschap verder tot bloei komt.
 • Bewegelijkheid als leider om in te spelen op veranderende situaties, waardoor er beweging ontstaat bij mensen aan wie je leiding geeft.

Kenmerken van het leren

 • Vier leerdagen van 10:30-15:30 uur (inclusief lunch), elk kwartaal.
 • Een intervisietrack met ondersteuning van een digitale leeromgeving in de vorm van het ePortfolio voor het opvolgen van leerdoelen, feedback, delen van opdrachten en materialen en een message wall voor social learning.
 • Elke middag omvat een kennisdeel, een leerervaring vanuit de praktijksituatie en het verwoorden van een leeractiviteit (Wat is jouw ‘moment van de waarheid’ de komende periode?).
 • Met je buddy maak je afspraken om in de komende periode in de praktijk te gaan oefenen en je bent elkaar daarbij tot steun.

Onderdelen van de intervisietrack

Dag 1

 • Introductie The Undefended Leader en Human Ecology
 • Kennisdeel: leiderschapsego’s (vorming als persoon)
 • Oefening ‘zelfgeografie’ en verwerking
 • Leerdoel en ‘moment van de waarheid’ bepalen

Dag 2

 • Terugkijken op leerdoel en ‘moment van de waarheid’
 • Kennisdeel: leiderschapskwadrant (vrijheid en bewegelijkheid)
 • Oefenen met leiderschapskwadrant (ervaringsleren door simulatie-oefening)
 • Leerdoel en ‘moment van de waarheid’ bepalen

Dag 3 en 4

 • Terugkijken op leerdoel en ‘moment van de waarheid’
 • Kennisdeel en verwerking: geheimenissen* van The Undefended Leader
 • Oefenen met leiderschapskwadrant (ervaringsleren door simulatie-oefening)
 • Leerdoel en ‘moment van de waarheid’ bepalen

* Geheimenissen van de Undefended Leader, keuze uit 5 ‘geheimenissen’:

 1. De vrijheid om te falen
 2. De vrijheid om te geven
 3. Leiding geven als een kind
 4. De vorming van moreel gezag
 5. Undefended doelen stellen

Trainers

Oeds Blok, theoloog, gemeentestichter, gediplomeerd coach, trainer en docent.
En/of Liesbeth van Tongeren, HR-professional, opleidingskundige, coach en trainer.

Zij begeleiden deze track onder licentie en supervisie van Human Ecology Education uit Engeland.

Gewenste vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Enige kennis en ervaring met leidinggeven is wenselijk.

Investering

€ 995,00 per persoon, inclusief materiaal, lunch en koffie/thee. Een tijdsinvestering van circa 42 uur (1,5 EC) studiebelasting.

Certificering

Bij voldoende beoordeling van je participatie ontvang je na afloop een certificaat van 1,5 EC.

Ervaringen van deelnemers met The Undefended Leader

‘Toen ik de eerste twintig pagina’s van The Undefended Leader las voelde ik me haast ontmaskerd. Alsof Walker door heeft hoe ik in elkaar steek als pastor. Het gave van de cursus is, dat je niet wordt weggestuurd met de dooddoener “voel je oké zoals je bent”. Je leert juist om vrij genoeg te zijn en je positie in te nemen als leider. En dat zoals het bij jou past.’ Ds. Roland Schipper

Anderen zeiden …

‘Inspirerend en verhelderend.’

‘De vrijheid lonkt.’

‘Een cadeau voor mijn leven.’

‘Ik ben teruggebracht bij het genieten. Op de lange weg naar vrijheid stil te blijven staan is waardevol.’

‘De training is anders dan andere trainingen. Niet alleen techniek.’

‘Ik ga horizonten verkennen, ondanks mijn angst. Mijn creativiteit inzetten en open staan voor nieuwe kansen.

Op een nieuwe manier mijzelf positioneren.’

‘Ik zie nu vanuit mijn hechting als kind dat ik hoge standaarden heb voor mijzelf.’

‘Je bent niet één ding. Het leiderschapskwadrant heeft me veel gebracht. Ik kan houdingen kiezen in verschillende situaties.’

‘Ik werkte hard om iedereen tevreden te houden. Er zijn mooie dingen gebeurt, waarin ik mezelf kon zijn.’

Visie

Wat is kenmerkend voor een ‘undefended leader’? Simon Walker vat de kern zo samen:

‘Niet verdedigend zijn als leider is vrij genoeg zijn om helemaal beschikbaar te zijn in de situatie waarin je bent, zonder compromis door angsten, twijfels of de noodzaak van zelfbehoud.’

Zelfbehoud

In zijn boek The Undefended Leader legt Walker uit dat je in het ‘verdedigend’ zijn als leider ten diepste je eigen ego aan het verdedigen bent. Hij verwoordt dat je vaak onbewust filtert wat je wel of niet aan mensen laat zien, om zo een beeld neer te zetten van jezelf. De logica van ons gedrag is dat we voor ons eigen zelfbehoud doen wat het meest veilig voelt in een vaak onveilige wereld.

Het geheim van Undefended Leadership heeft te maken met de vraag: wat is je bron van erkenning? Door je angst onder ogen te zien en aandacht te hebben voor je bron van erkenning, komt er ruimte om beschikbaar te zijn als leider en houdingen uit te proberen die in eerste instantie minder veilig voelen. Zoals een deelnemer verwoordde: ‘De vrijheid lonkt.’

Leiding geven vanuit wie je bent

The Undefended Leader gaat over je vorming als persoon en welke invloed dit heeft op hoe je leiding geeft. Voortbouwend op onder andere de hechtingstheorie van de Britse psychiater Bowlby onderscheidt Walker vier leiderschaps-ego’s gevisualiseerd met behulp van landschappen (ecologie).

Het werken met de landschappen met de inzet van verbeeldingskracht blijkt zeer effectief in bewustwording van omgaan met je grenzen en de interactie met anderen.

Bewegelijkheid in houdingen

De trilogie laat verder zien hoe kracht (power) wordt gebruikt in leiderschap. Vanuit The Undefended Leader propageren we niet één stijl van leiderschap, maar bieden we een model met diverse houdingen. Het geeft je als leider inzicht om te kunnen bewegen in je keuze tussen de verschillende houdingen in verschillende situaties.

Verrassend in het model is dat van elke houding zichtbaar wordt welke andere houding het spiegeleffect ervan is. Zo leer je te zien wat het effect van jouw houding is in de interactie met de omgeving (ecologie). Een van de variabelen in de houdingen is de keuze tussen ‘sterke kracht’ en ‘zwakke kracht’. Walker toont aan dat het gebruiken van zwakke of subtiele kracht (bijvoorbeeld bewust niets doen) effectief en krachtig kan zijn voor een leider in bepaalde situaties.