Verhalend preken

Verbeter je verhaalkracht met deze cursus narratief preken

Een goed verhaal is een krachtig middel van verkondiging. Maar dat is niet zo makkelijk! Deze cursus helpt je om narratieve taalvormen in te zetten in je preken. Leer hoe je een goede verteller wordt en durf je hoorder te verrassen. En last but not least: In deze cursus denken we samen na over het heilige in je verhaal. Hoe maak je dat voelbaar? Hoe laat je iets gebeuren?

Programma

 • Dagdeel 1: De urgentie van het narratieve in de preek.
 • Dagdeel 2: Personages, intriges en perspectief, over verteltechnieken en creativiteit.
 • Dagdeel 3: Opening naar het heilige, over waarde en werking van het literaire in de preek.
 • Dagdeel 4: Bespreking van de eindopdracht: een verhalende preek.

Opdrachten

 • Vóór de tweede cursusdag laten de cursisten de docenten weten hoe zij tot dan toe verhalen hebben toegepast in hun preekpraktijk en wat hun ervaringen daarmee zijn. De tweede opdracht die wordt gegeven: Vertel een Bijbelverhaal volgens de geleerde verhaalprincipes. Tot slot de opdracht een verhalende preek te houden voor de groep; liefst een preek die ook in de eigen gemeente is gehouden en waarin het geleerde moet zijn toegepast.

Verplichte literatuur

 • Kees van Dusseldorp, Preken tussen de verhalen. Een homiletische doordenking van narrativiteit, 2012.
 • Thomas Rosenboom, Aanvallend spel, over het schrijven van een roman, 2017.
 • Bert de Leede, Ciska Stark, Ontvouwen, Protestantse prediking in de praktijk, 2017.
 • Arie Kok e.a., Handboek voor kerkelijke communicatie, 2015.
 • Christien Brinkgreve, Vertel, over de kracht van verhalen, 2014.
 • Damon Young, De filosofie van het lezen, 2016.
 • Jan Swagerman, Stem geven aan verhalen, 1994.

Deze literatuurlijst is een indicatie, nadere uitwerking en toespitsing wordt toegestuurd na inschrijving.

Certificering

De cursus heeft een omvang van 1,5 EC (4 dagdelen cursus = 12 uur, en voor elk dagdeel ca. 7,5 uur voorbereiding in de vorm van literatuur en een opdracht: totaal 42 uur). Actieve presentie en een voldoende beoordeling van de voorbereidende opdrachten zijn voorwaarde voor certificering.

Docenten

Arie Kok (1968) schreef drie romans, diverse korte verhalen en was een van de auteurs van de kinderbijbel God wil bij mensen wonen. Hij werkte aanvankelijk in de ICT-sector en was hoofdredacteur van EO-Visie en De Nieuwe Koers. Tegenwoordig werkt hij als freelance-uitgever, geeft hij literaire schrijfcursussen en schrijft hij aan zijn vierde roman.

Dr. Kees van Dusseldorp is docent homiletiek aan de Theologische Universiteit Kampen en predikant. Hij promoveerde in 2012 op Preken tussen de verhalen. Een homiletische doordenking van narrativiteit.